Terminy konsultacji:

poniedziałek 11:00- 14:oo- pok. 74
środa 14:00- 15:30 - pok. 16 (ACS)

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  http://www.jwojtyna.ajd.czest.pl

Dr Janusz Wojtyna prowadzi zajęcia z następujacych przedmiotow (kursy):
(Nie znasz klucza do kursu? - przyslij e-maila podpisanego imieniem i nazwiskiem)

Zaznajomienie studentów z budową i czynnością poszczególnych układów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu. Wykształcenie zrozumienia ich funkcji i roli w funkcjonowaniu organizmu jako całości. Opanowanie wiedzy z zakresu tego przedmiotu pozwoli przyszłemu nauczycielowi wychowania fizycznego na twórcze programowanie ćwiczeń ruchowych, poprzez które będzie mógł celowo i umiejętnie oddziaływać na organizm ludzki.

Sroda 16:45 - 18:15

Zaznajomienie studentów z budową i czynnością poszczególnych układów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu. Wykształcenie zrozumienia ich funkcji i roli w funkcjonowaniu organizmu jako całości. Opanowanie wiedzy z zakresu tego przedmiotu pozwoli przyszłemu nauczycielowi wychowania fizycznego na twórcze programowanie ćwiczeń ruchowych, poprzez które będzie mógł celowo i umiejętnie oddziaływać na organizm ludzki.

Zjazd A - Sobota 16:45- 19:00

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i elementami nauczania wstępnego etapu pływania, oswajania uczniów ze środowiskiem wodnym oraz metodyką nauczania poszczególnych stylów pływackich, oraz ukazanie miejsca i funkcji tej formy aktywności fizycznej w programie powszechnej edukacji i programach wychowania fizycznego w szkole.

Poniedzialek 19:00-19:45 ; 19:45-20:30 ; 20:30-21:15 - II rok (sem. 4)
Wtorek         19:00-19:45 ; 19:45-20:30 ; 20:30-21:15 - I rok (sem. 2)

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i elementami nauczania wstępnego etapu pływania, oswajania uczniów ze środowiskiem wodnym oraz metodyką nauczania poszczególnych stylów pływackich, oraz ukazanie miejsca i funkcji tej formy aktywności fizycznej w programie powszechnej edukacji i programach wychowania fizycznego w szkole.

Wtorek 19:00-19:45 ; 19:45-20:30 ; 20:30-21:15

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i elementami nauczania wstępnego etapu pływania, oswajania uczniów ze środowiskiem wodnym oraz metodyką nauczania poszczególnych stylów pływackich, oraz ukazanie miejsca i funkcji tej formy aktywności fizycznej w programie powszechnej edukacji i programach wychowania fizycznego w szkole.

Zjazd A - Sobota 12:30-13:15 - II rok (sem. 4)
Zjazd A - Sobota 13:15-14:00 - I rok (sem. 2)

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze specyfiką i elementami nauczania wstępnego etapu pływania, oswajania uczniów ze środowiskiem wodnym oraz metodyką nauczania poszczególnych stylów pływackich, oraz ukazanie miejsca i funkcji tej formy aktywności fizycznej w programie powszechnej edukacji i programach wychowania fizycznego w szkole.

Zjazd A - Sobota 8:15-9:00

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i metodyką nauczania siatkówki, oraz nabycie przez studentów podstawowych umiejętności technicznych i taktyki gry w siatkówkę, opanowanie podstawowego zasobu ćwiczeń i metodyki nauczania oraz organizacji procesu nauczania, niezbędnych do nauczania siatkówki.

Poniedzialek 11:30-13:00 - gr. 2;  13:15-14:45 - gr. 4;  (co 2 tyg.)
Poniedzialek 11:30-13:00 - gr. 1;  13:15-14:45 - gr. 3;  (co 2 tyg.)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i metodyką nauczania siatkówki, oraz nabycie przez studentów podstawowych umiejętności technicznych i taktyki gry w siatkówkę, opanowanie podstawowego zasobu ćwiczeń i metodyki nauczania oraz organizacji procesu nauczania, niezbędnych do nauczania siatkówki.

Zjazd A - Sobota 8:15 - 9:45 ; 10:00 - 11:30

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami badań i metodologii pracy naukowej. Przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej.

Sroda 13:15 - 14:45