Konsultacje:

Uwaga:

konsultacje: do 1.07.2016 r. wtorek 11.30-13.00 pok. 4h (ACS)


Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i metodyką nauczania koszykówki, oraz ukazanie miejsca i funkcji tej formy aktywności fizycznej w programach wychowania fizycznego w szkole i poza szkołą