dr Anna Pierzchała

Zakład Psychoprofilaktyki

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

ul. Waszyngtona 4/8, pokój 339

Zajęcia e-learnigowe dla studentów 2 roku 2 stopnia Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej studiów dziennych

Zajęcia e-learnigowe dla studentów 2 roku 2 stopnia Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej studiów niestacjonarnych