Zajęcia prowadzone przez dr Zbigniewa Łęskiego - Zakład Psychoprofilaktyki

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD ds e-learningu

Wykład dla kierunku Psychoprofilaktyka, studia stacjonarne.

Kurs powiązany z zajęciami - Komunikacja Społeczna (wykład i ćwiczenia), dla studentów I roku, 1-go stopnia, kierunku Psychoprofilaktyka

Kurs wspomagający (blended learning) dla seminarium dyplomowego studentów kierunku Psychoprofilaktyka

Zajęcia w trybie e-learningowym (wykład oraz ćwiczenia) dla studentów trzeciego roku, pierwszego stopnia, kierunku - Pedagogika, specjalności - Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna