Dr Zbigniew Wieczorek. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej.

Więcej informacji, godziny konsultacji oraz dorobek naukowy na stronie Zakładu: http://www.zpsitp.ajd.czest.pl