Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Ogłoszenia

 

Strona 1 z 5  > >>

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Pani

 dr Janiny Kiełb

             Pani doktor Janina Kiełb była wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracowała na  Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza) , pełniąc  m.in. funkcje Kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Początkowego, Kierownika Zakładu Wczesnej Edukacji Dziecka  oraz  Kierownika Podyplomowego Studium Nauczania Początkowego.

Żegnamy drogą Koleżankę i Przyjaciela wielu pokoleń młodzieży studenckiej.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i starać się o przeniesienie części osiągnięć.

 

 

Dziekan

Wydziału Pedagogicznego

dr hab.prof. UJD Eligiusz Małolepszy

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Ważna informacja na temat systemu kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25.06.2019r. zamieszczono informację na temat dalszego studiowania na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpośredni link:

https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje

UWAGA!!!  KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA   (studia jednolite magisterskie 5 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)  uzyskał pozytywną opinię Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14.06.2019 r.

 W dniu 17.06.2019 r.(poniedziałek) o godz. 13:00  w sali 121 zapraszamy studentów III roku Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na spotkanie z Władzami Wydziału.

Odwołuję sie zajęcia z dr A. Woźniak - Krakowian w czwartek tj. 18.10.2018 r. dla Kieruku EPiW

zajęć ze studentami grupy C1 pierwszego roku kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, przedmiot Teoretyczne popdstawy wychowania przedszkolnego,  z dnia 16 października 2018 roku na dzień 22 stycznia 2019 r.

 

 

 

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

teraz jako KIERUNEK !

Dnia 5 lipca 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Decyzję o nadaniu Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

uprawnienia do prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 

Zapraszamy kandydatów do studiowania na naszym kierunku !

 

 

 

 

 

W dniach 13-17 czerwca zajęcia z dr A. Leszcz-Krysiak są odwołane

W dniach 11-13 czerwca zajęcia z dr A. Kruszewska są odwołane

 

 

 

W dnia 30 maja zajęcia z mgr A. Borowiecką są odwołane z powodu choroby

 

Zajęcia z panią prof. Grażyną Rygał i mgr Agnieszką Borowiecką w dniach 25-27 kwietnia zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję. Termin realizacji zajęć ustalony zostanie z studentami

W dniach 23-25 kwetnia zajęcia z prof. dr hab. U. Ordon oraz dr E. Piwowarska zostają odwołane.

W dniach 16-20 kwietna zajęcia z prof. dr hab. U. Ordon, dr E. Piwowarska, dr A. Pękala oraz dr C. Langier zostają odwołane.

W dniach 9-13 kwietna zajęcia z dr E. Skloczylas - Krotla zostają odwołane

Zajęcia z Edukacji ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III ze studentami Pedagogiki II˚  I rok specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna prowadzone przez dr Agnieszkę Leszcz-Krysiak obędą się w terenie w Parku Krajobrazowym Las nad Górną Liswartą – Kalina.

Grupa C1– wyjazd dnia 10 kwietnia godz. 8.00 – 12.30 (zajęcia z dnia 09.04 i 07.05.2018)

Grupa C2 – wyjazd dnia 17 kwietnia godz. 8.00 – 12.30 (zajęcia z dnia 14.05 i 21.05. 2018)

 

Zajęcia z przedmiotu Ośrodki kultury z dr E. Skoczylas krotlą w dniu 22.03.2018 odbywają sie w Teatrze im. A. Mickiewicza

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na uzdolnienia muzyczne

i poprawność wymowy dla studentów I roku I stopnia Pedagogiki, studia

niestacjonarne, którzy wybrali specjalność Edukacja Przedszkolna

i Wczesnoszkolna  odbędzie się dniu 25.03.2018 r.  (niedziela)

o godz.10.30 w pokoju 708.

 

 

HALOWE MISTRZOSTWA UCZELNI
W TENISIE ZIEMNYM

KOBIET  I  MĘŻCZYZN

 

TERMIN :      kwiecień – czerwiec 2018

 

MIEJSCE:     korty – hala ACS AJD

ul. Zbierskiego 6

UCZESTNICY: studenci, doktoranci, pracownicy AJD

ZGŁOSZENIA: sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ACS

ul. Zbierskiego 6 p. 1.4.1 lub 1.4

 

DO   27.03.2018

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE – 27.03.2018 godz. 13.00 SWFiS ACS

 

SYSTEM ROZGRYWEK: w zależności od ilości zgłoszeń

NAGRODY: puchary, statuetki, dyplomy

 

ORGANIZATOR: Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu AJD

 

Koordynatorzy rozgrywek:

kobiet – ………………………………………………….

mężczyzn – ………………………………………………

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana na uzdolnienia muzyczne i

poprawność wymowy dla studentów I roku I stopnia Pedagogiki, którzy

wybrali specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

studia stacjonarne odbędzie się dnia 31.01.2018 r. o godz. 9.00 w sali 706.

Data rozmowy dla studentów studiów niestacjonarnych podana będzie w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

Aktualności na rok akademicki 2017/18

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

dzieci w wieku 5-9 lat oraz ich Rodziców/Opiekunów!

18 X 2017 o godz. 17.00 rozpoczynamy  nowy akademicki rok w ADiR

Zajęcia – bezpłatne – odbędą się w środę w budynku Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 (VII piętro)

Studentki i Studenci otrzymają INDEKSY ADiR

 

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/18:

  1. 18 października – inauguracja
  2. 22 listopada
  3. 20 grudnia
  4. 24 stycznia
  5. 14 marca
  6. 18 kwietnia
  7. 23 maja – zakończenie roku akademickiego.

 

Dotychczas odbyły się zajęcia:
- matematyczne (prof. AJD dr hab. Grażyna Rygał, mgr Agnieszka Borowiecka),
- plastyczne (dr Ewa Piwowarska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak),
- muzyczne (dr Anna Pękala),
- teatralne (dr Joanna Juszczyk-Rygałło),
- na temat zdrowego żywienia (dr Edyta Krotla-Skoczylas i dr Irena Jarzyńska),