dr hab. Monika Adamska-Staroń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Monika Adamska-Staroń

adres e-mail: m.adamska-staron@ujd.edu.pl

 

Dyżur w semestrze zimowym 2019/2020

 • Poniedziałek: 13.00-14.30, - ul. Waszyngtona 4/8, s. 713
 • Wtorek: 9.30-10.15, - ul. Waszyngtona 4/8, s. 713 (tyg. 1, 3, 5,7, 9, 11, 15, 17), oraz 13.00-13.45, ul. Waszyngtona 4/8, s. 713 (tyg. 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 18)

Wykształcenie

 • doktor  nauk  humanistycznych  w  zakresie pedagogiki - Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii - obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • magister pedagogiki - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zainteresowania naukowe

 • Kulturowe uwarunkowania edukacji
 • Edukacja w dobie kultury popularnej
 • Edukacyjne oddziaływania pozainstytucjonalne
 • Pedagogika twórczości
 • Samokształtowanie człowieka

Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2019/2020

 • Wstęp do pedagogiki
 • Antropologia kultury
 • Warsztaty animacji społecznej
 • Warsztaty aktywności intelektualnej dla osób starszych

Wykaz wybranych publikacji

Monografie

 • Adamska- Staroń M. (2018), Edukacyjne konteksty rockowych narracji. Perspektywa teoretyczno-badawcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Łukasik B., Adamska- Staroń M., Piasecka M., (2009), Twórcze myślenie. Kreatywny student i nauczyciel. Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
 • Adamska- Staroń M., Piasecka M., Łukasik B. (2007), Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Adamska – Staroń M. (2006), Samokształtowanie w świadomości młodzieży. Aktualny i antycypowany wizerunek. Wydawnictwo AJD, Częstochowa.

 Wybrane artykuły w czasopismach naukowych oraz autorstwo rozdziału w monografii

 • Adamska – Staroń, M. (2018). Spotkanie z wybranymi tekstami kultury popularnej. W stronę relacyjnego bycia w świecie. Studia Edukacyjne. nr 50/2018, (s. 331-350).
 • Adamska – Staroń, M. (2018). Rock Narratives as educational space. The research report. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings. Volume 5. Science & Society. ISSUE 3,5. Education and Educational Research, 719-724.
 • Adamska-Staroń., M. (2016). Metaforyczne ujmowanie idei pedagogicznych jako dobra praktyka edukacyjna. Journal of Modern Science. Tom 4/31/2016 (s. 63-92).
 • Adamska-Staroń, M. (2016). Rockowe narracje przestrzenią odkrywania i rozumienia samego siebie. Ku zrównoważonemu rozwojowi. Podstawy edukacji. W stronę zrównoważonego rozwoju. Tom 9 (125-151).
 • Łukasik, B., Adamska-Staroń, M. (2015). Twórczy potencjał edukacyjnych spotkań akademickich. Pedagogika XXIV (171-184).
 • Adamska-Staroń, M. (2015). Kultura popularna jako edukacyjna przestrzeń. W: Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną. (s. 153-180). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Adamska-Staroń M., (2014), Spotkanie z Innym w perspektywie idei dialogu, Pedagogika, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, z. XXIII.
 • Adamska-Staroń M., (2014), Edukowanie przez sztukę sposobem na doskonalenie jakości życia, [w:] QUAESTIONES DE QUALITATE VITAE. STUDIA INTERDISCIPLINARIA, Częstochowa 2014, (s. 909-924).
 • Adamska-Staroń M. (2014). Obraz Innego w perspektywie studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne. Tom 7 (s. 285-303).
 • Adamska-Staroń M. (2014). Spotkanie z Innym w perspektywie idei dialogu Pedagogika, XXIII (95-102).
 • Adamska-Staroń M., Monika Stawiarska-Lietzau. (2013). Twórczy ryzykanci?– skłonność do podejmowania ryzyka przez młodzież jako podstawa twórczego rozwoju jednostki. W:  B. Gaś, (red.). Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, Best practices, perspektywy- materiały pokonferencyjne, Lublin, (s. 67-76).
 • Adamska-Staroń M., Łukasik B., (2012), Hermeneutyka pedagogiczna jako orientacja metodologiczna, [w:] Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, Andrzej Gofron, Agnieszka Kozerska (red.), Wydawnictwo Impuls, Kraków, (s. 119-138).
 • Adamska-Staroń M., (2010), Człowiek w świecie kultury popularnej, [w:] Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna –Tożsamość - Edukacja, IMPULS, Kraków, (s. 31-42).
 • Adamska-Staroń M., (2008), W poszukiwaniu wiedzy o wychowaniu. [w:] Gofron A., Piasecka M., (red.), Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Wydawnictwo AJD, Częstochowa (str. 147 – 170).

 

Opracowała: Monika Adamska-Staroń