dr Agnieszka Kozerska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Dr Agnieszka Kozerska

e-mail: a.kozerska@ajd.czest.pl

 

Dyżur w semestrze zimowym 2016/2017

Wtorek 9.00-11.00, środa 11.30-13.00 pok.608

 

Wykształcenie:

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych); mgr matematyki

 

prowadzone przedmioty w roku akademickim 2016/2017

- Metody statystyczne w badaniach pedagogicznych

- Metodologia badań pedagogicznych

 

Zainteresowania naukowe:

Uczenie się w okresie późnej dorosłości; Aktywność osób starszych; Teorie uczenia się osób dorosłych, Obszary samokształcenia osób dorosłych; Kreowanie własnego środowiska edukacyjnego przez osoby dorosłe; Przestrzenie edukacyjne osób starszych; Zastosowanie metod statystycznych w badaniach społecznych

 

Profile na portalach naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kozerska

https://ajd.academia.edu/AgnieszkaKozerska

 

Wybrane publikacje:

 1. Gofron, A. Kozerska, A. (red.) Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, Wyd. Impuls, Kraków 2012.
 2. Kozerska, A., Augustyńska, U. (2006). Statystyczna analiza danych w badaniach pedagogicznych z wykorzystaniem programu Statistica. Zbiór ćwiczeń. Częstochowa, Wyd. AJD. (124 str.)
 3. Kozerska, A. (2016). Educational aspects of Polish seniors’ participation in religious organisations as well as organisations promoting knowledge. Studies in the Education of Adults, 48(1), 4-22. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02660830.2016.1149354
 4. Kozerska, A. (2015). Edukacja seniorów w kontekście koncepcji pomyślnego starzenia się: kontrowersje i wątpliwości. Edukacja Dorosłych 2, 23-36. https://www.researchgate.net/publication/307452402_Edukacja_seniorow_w_kontekscie_paradygmatu_pomyslnego_starzenia_sie_-_kontrowersje_i_watpliwosci
 5. Kozerska, A. (2015). Life satisfaction among people aged 60 and over, participating in restricted social networks in Poland: related variables. Problems of Education in the 21th Century,  67, 29-39. http://www.scientiasocialis.lt/pec/files/pdf/vol67/29-39.Kozerska_Vol.67_PEC.pdf
 6. Kozerska, A. (2015). Kształtowanie własnego środowiska edukacyjnego w okresie późnej dorosłości. Podstawy edukacji. Między porządkiem a chaosem https://www.researchgate.net/publication/304378582_Ksztaltowanie_wlasnego_srodowiska_edukacyjnego_w_okresie_poznej_doroslosci_Shaping_one%27s_own_educational_environment_in_the_period_of_late_adulthood
 7. Kozerska, A. (2015). Social network types among Polish senior citizens and perception of the quality of their lifes. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceeding of the International Scientific Conference, May 22th-23th 2015 Rezekne. 67-79
 8. Kozerska, A. (2014). Sposoby teoretyzowania na temat edukacji seniorów. Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne. 361-380.

 

Współpraca zagraniczna:

 • Współpraca w ramach projektu „Evaluation toolkit on senior’s education to improve their quality of life” (2012-2014). Instytucja koordynująca: Universitat Jaume I Castellon (Hiszpania). W projekcie uczestniczyły państwa: Hiszpania, Włochy, Łotwa, Bułgaria, Węgry, Finlandia, Polska. Projekt wspierany przez Komisję Europejską: Lifelong Learning Programme, Nr ref.: 518227-LLP-1-2011-1-ES-Grundtvig-GMP. http://www.edusenior.eu/?lang=en
 • Współpraca w ramach sieci badawczej GESITI: “An Evaluation of the management of the Information Systems (IS) and Technologies (IT) in Hospitals”. Koordynatorem sieci badawczej jest dr Antonio José Balloni, The Center for Information Technology Renato Archer (CTI) – Brazylia http://www.cti.gov.br/dtsd/gesiti-hospitalar/equipe

 

Opracowała: Agnieszka Kozerska