dr Anna Irasiak

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Anna Irasiak zdjęcie o kształcie koła

Anna IRASIAK             [about me in English]

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, absolwentka Studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika międzykulturowa, kształcenie polskiego języka migowego, język migowy w edukacji dziecka niesłyszącego,  model edukacji dwujęzycznej (bimodalnej) dzieci głuchych.

 

Publikacje:

Irasiak, A. (2018), Inkluzja poprzez akceptację różności – z doświadczeń realizacji projektu edukacyjnego. W: B. D. Gołębniak, M. Pachowicz (red.), Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej. Poznań: Collegium Da Vinci. (LINK)

 Irasiak, A.  (2017). Redakcja sekcji tematycznej Czasopisma naukowego Forum Oświatowe, 30(2), Tytuł sekcji. Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego. 147-148. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/614/372.

Irasiak, A. (2017). Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań. Forum Oświatowe, 30(2), 179–189. Pobrano z: http:// forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/483.

Irasiak, A. (2016). Participatory action research in the environment of people with hearing disabilities – a research design. W: A. Rajsky (red.), JUVENILIA PAEDAGOGICA 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (s. 61-68). Trnava: Trnavska Univerzita. 

Irasiak, A. (2015). Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, 27(1), 29–42. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284.

Irasiak, A (2015). Metoda projektów w międzykulturowym kształceniu polskiego języka migowego jako obcego. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. XXIV, 211-220. (POBIERZ)

Irasiak, A. (2014), Przejawy wolności i odpowiedzialności w pracy nauczyciela akademickiego. W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje (s. 309-318). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Irasiak, A. (2014), Język migowy jako narzędzie w niwelowaniu barier w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. W: E. Widawska,
K. Skotnicki (red.), Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (s. 37-46). Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. (POBIERZ)

Irasiak, A. (2014) Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa. 2014 (7), 305-315. (POBIERZ)

Irasiak A., Piasecka M. (red). (2014), Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (POBIERZ)

Irasiak, A. (2010), Tożsamość osób z implantem słuchowym. W: Derbis, R. (red.), Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 371-390). Częstochowa: Wydawnictwo im. Adama Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Szczechla, A. Walaszek, A., (2008), Niewerbalna komunikacja emocji
w rzeczywistości wirtualnej. W: Derbis, R. (red.), Jakość życia od wykluczonych do elity (s. 647-664). Częstochowa: Wydawnictwo im. Adama Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Prowadzone przedmioty:

  • Wstęp do pedagogiki
  • Pedagogika ogólna
  • Teoretyczne podstawy kształcenia,
  • Język migowy

 

Kontakt:

email: a.irasiak@ujd.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych UJD

Katedra Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa

pok. 613

https://orcid.org/0000-0003-3046-6365

 

Konsultacje naukowe w semestrze zimowym roku akad. 2019/20:

środa 

10:30 – 12:00,

niedziela 

10:15-11:00 w dniach:
                     13.10.19, 20.10.19, 27.10.19,
                     12.01.20, 19.01.20, 26.01.20,

12:45-13:30 w dniach:

                    17.11.19, 24.11.19, 8.12.19

Opracowała: Anna Irasiak

Artykuły

Anna Irasiak about me in English

Anna Irasiak zdjęcie o kształcie koła

Anna IRASIAK 

PhD in pedagogical science, assistant professor at Jan Dlugosz University in Czestochowa, graduated Ph.D. Studies. at University fo Lower Silesia in Wroclaw.

Research interests:

teaching and learning of Polish Sign Language, building intercultural identity in Deaf community, Deaf culture, sign language in deaf children education.

 

 

Publications:

Irasiak, A. (2018), Inkluzja poprzez akceptację różności – z doświadczeń realizacji projektu edukacyjnego. W: B. D. Gołębniak, M. Pachowicz (red.), Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej. Poznań: Collegium Da Vinci. (LINK)

Irasiak, A.  (2017). Redactor of thematic section in scientific journal Forum Oświatowe, 30(2), Title. Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego. 147-148. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/614/372.

Irasiak, A. (2017). Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań. Forum Oświatowe, 30(2), 179–189. Pobrano z: http:// forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/483.

Irasiak, A. (2016). Participatory action research in the environment of people with hearing disabilities – a research design. W: A. Rajsky (red.), JUVENILIA PAEDAGOGICA 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (s. 61-68). Trnava: Trnavska Univerzita. 

Irasiak, A. (2015). Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, 27(1), 29–42. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284.

Irasiak, A (2015). Metoda projektów w międzykulturowym kształceniu polskiego języka migowego jako obcego. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. XXIV, 211-220. (Download Polish version)

Irasiak, A. (2014), Przejawy wolności i odpowiedzialności w pracy nauczyciela akademickiegoW: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje (s. 309-318). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Irasiak, A. (2014), Język migowy jako narzędzie w niwelowaniu barier w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. W: E. Widawska, K. Skotnicki (red.), Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (s. 37-46). Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. (Download Polish version)

Irasiak, A. (2014) Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa. 2014 (7), 305-315. (Download Polish version)

Irasiak A., Piasecka M. (red). (2014), Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (Download Polish version)

Irasiak, A. (2010), Tożsamość osób z implantem słuchowym. W: Derbis, R. (red.), Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 371-390). Częstochowa: Wydawnictwo im. Adama Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Szczechla, A. Walaszek, A., (2008), Niewerbalna komunikacja emocji w rzeczywistości wirtualnej. W: Derbis, R. (red.), Jakość życia od wykluczonych do elity (s. 647-664). Częstochowa: Wydawnictwo im. Adama Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Conducted student courses:

  • Introduction to pedagogy,
  • General pedagogy,
  • Theoretical basics of education,
  • Sign language

 

Contact:

email: a.irasiak@ujd.edu.pl

Faculty of Pedagogy

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

room number 613

https://orcid.org/0000-0003-3046-6365

28 sierpnia 2018