dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD - Kierownik Katedry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Małgorzata Piasecka

e-mail: m.piasecka@ujd.edu.pl

 

Dyżur w semestrze zimowym 2019/2020

Poniedziałek: 11.15- 12.45 (tyg. 2;4;6;8;10;12;16) - ul. Waszyngtona 4/8, p. 613
Poniedziałek: 13.00 -14.30 (tyg.3;5;9;11;17;18) - ul. Waszyngtona 4/8, p. 613
Środa: 11.30-13.00; ul. Waszyngtona 4/8, p. 613
Niedziela: 14.45-15.30 (tyg. 2;3;4) - ul. Waszyngtona 4/8, p. 613

 

 

 Wykształcenie:

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;
doktor  nauk humanistycznych w zakresie socjologii – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych;
magister pedagogiki

 

Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2018/2019

- Pedagogika ogólna

- Teoretyczne podstawy wychowania

- Kulturowe praktyki edukacyjne. Estetyczne przestrzenie doświadczania

 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe  usytuowane w obszarze kulturowych i społecznych uwarunkowań edukacji, innowacji pedagogicznych, edukacji zintegrowanej, edukacji  do twórczości , edukacji z wyobraźnią i działań niekonwencjonalnych przy wykorzystaniu dyskursu sztuki. Badania interdyscyplinarne i komparatystyczne z zastosowaniem jakościowych strategii (głównie hermeneutycznych i fenomenologicznych).

 

Profile na portalach naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Piasecka2

https://scholar.google.pl/citations?user=ammpl-MAAAAJ&hl=pl

 

Wybrane publikacje:

1/  Piasecka, M. (2018). O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 556, ISBN 978-83-7455- 580-7

2/ Piasecka, M. (2016). Défis de l’éducation européenne: intégrer le monde, habiter l’Europe, être bien chez soi. Phronésis, Quelle place pour les fondements de l’education  dans le travail educatif aujourd’hui ?, Université de Sherbrooke, Canada, ISSN 1925-4873, volume 5 numero 2,  s. 60-71 ;  ERIH plus ;  DOI :10.7202/1038140ar

3/  Piasecka, M. (2015). (In-)Visible Living Space as the Educational Space. Dreams-Self-Narration in Biographies of Elderly People.  Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 22th-23th Rezekne.Vol. IV, 148-164; Web of Science; DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol4.499;

4/ Piasecka M. (2015), (współautorzy: E. Napora, A. Kozerska,L.S. Ochoa, H. Ćwięk, R. Ochoa-Dąderska, A. J. Balloni) Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland GESITI Research Project at Region Silesia  in Projeto Gesiti/Hospitalar, Rio de Janeiro, Brasil;  ISSN: 2316-2309, (Online); s. 33; DOI: 10.13140/RG.2.1.1579.8241

5/ Piasecka M. (2015). Réseaux de changements positifs–vers un maximum de développement professionnel  Actes  Biennale Internationale de l’Éducation, de la Formation et des Pratiques professionnelles EDITION 2015 : «COOPÉRER ?», Jun 2015, Paris, France  (liczba odczytań 1918 ; liczba pobrań PDF 77 – stan na 11.11.2018) ; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01185891(Online)

6/ Piasecka, M. (2014). (współautorzy: A. Kozerska, E.  Napora, A. Gil, J. Górna, U. Nowacka, L.S. Ochoa), Psycho-educational context of supporting seniors in Poland , using tools from the EDUSENIOR Project. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 23th-24th Rezekne. Vol. II, 124-138; Web of Science DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2014vol2.669

7/ Piasecka M. (2013). L’enfant dans l’univers du rêve- vers des mondes meilleurs, Le Furet, nr 70 Strasbourg, avril 2013, France, s. 4-6 ; ISSN 1163-4383.

8/ Piasecka M. (2012). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości- dla wyobraźni- dla praktyki. Słów kilka reminiscencji i refleksji, Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 15, s. 199-207, ISSN 1895-4308.

9/ Piasecka M. (2010). Jak fizyka kwantowa naznacza-przecina-otwiera edukację [w:]  P. Błajet (red.). Ciało-edukacja-umysł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 113-130 ; ISBN  978-83-61036-45-6.

10/ Piasecka M. (2010). Fenomen wyobraźni w edukacji. Konteksty rozwoju dzieci, Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, s. 254 plus aneks 20 s.; ISBN 978-83-7455-147-2

 

Wybrane konferencje:

1/ M. Piasecka, (2012),  Réseaux de changements positifs–vers un maximum de développement professionnel de l’enseignant, referat zaproszony w ramach Colloque : Le développement professionnel dans les métiers d’interactions humaines : regards comparatifs, (koordynatorzy : Gilles Baillat - Université Reims Champagne-Ardenne, Albert Arbós -Universitat Internacional de Catalunya), 17ème Congrès Mondial AMSE-AMCE-WAER – Recherche en éducation et en formation: enjeux et défis aujourd’hui, Université Reims Champagne-Ardenne ,Reims, France,  4 - 9. 06. 2012 r. 

2/ M. Piasecka, (2012),  Défis de l’éducation européenne: intégrer le monde, habiter l’Europe, être bien chez soi, referat w ramach Sesion Interculturel, 17ème Congrès Mondial AMSE-AMCE-WAER – Recherche en éducation et en formation: enjeux et défis aujourd’hui, Université Reims Champagne-Ardenne , Reims, France,  4 – 9. 06.  2012 r. 

3/ M. Piasecka, (2013), Le phénomène de l'imagination dans l'éducation. Les contextes du développement de l'enfant , Congrès International- Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation (AREF), AECSE - Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l’Éducatio,  Université Paul-Valéry Montpellier 2 et Montpellier 3, Montpellier France, 27 - 30 . 08.  2013 r. 

4/ M. Piasecka, (2014), L’éducation avec l’imagination – modèle intégré de développement des compétences, Congrès International - Compétence et performance dans la recherche en éducation , Société Suisse pour la Recherche en Éducation (SSRE),  PH Luzern Padagogische Hochschule, Lucerne, Suisse, 23 - 25. 06 2014 r.

5/ M. Piasecka, (2015), (In-)Visible Living Space as the Educational Space. Dreams-Self-Narration in Biographies of Elderly People, zaproszony referat plenarny, International Scientific Conference- Society, Integration, Education, Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes, Latvija,  22 - 23. 05. 2015

6/ M. Piasecka, (2015), Réseaux de changements positifs– développement professionnel, Congrès International - Biennale, Internationale, de l’Education, de la Formation et des Pratiques professionnelles : Coopérer ?, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, France, 30.06 – 3.07. 2015 r.

7/ M. Piasecka, (2015), Les champs abandonnés dans la biographie, la nécessité d'interventions éducatives pour les personnes âgées. Exemple polonais, Congrès International - Multiplication des précarités : quelles interventions sociales ?, Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AIFRIS), Instituto Soperior de Serviço Social do Porto, Porto, Portugal, 7 – 10. 07 2015 r.

8/ M. Piasecka, (2016),  L’éducation avec l’imagination –  la stratégie   d'enseignement pour Demain, referat zrecenzowany i przyjęty, 18ème Congrès Mondial AMSE-AMCE-WAER -Enseigner et Former Aujourd’hui, pour Demain , Eskişehir ,  Turcja, 30. 05 – 2. 06  2016 

9/ M. Piasecka, (2016), Les champs orphelins dans la biographie des personnes âgées. L`auto- narration des rêves dans l`espace éducatif, Congrès International- A quelles questions cherchons-nous réponse ? , Université de Mons, Mons, Belgique , 4 -7  07.  2016 r.

10/ M. Piasecka , (2018), Les rêves des personnes âgées  à la lumière de l'éducation pour la prévention des discriminations, à partir d'études biographiques,19ème Congrès Mondial AMSE-AMCE-WAER “Face à la montée des inégalités, quel rôle pour l’éducation? Enjeux et politiques, acteurs, pratiques”, Stefan cel Mare Université Suceava,  Roumanie, 4-7. 06 2018

 

Współpraca międzynarodowa:

Projekty międzynarodowe finansowane przez UE:  Tytuł projektu: Evaluation toolkit on senior’s education to improve their quality of life (LLP Gruntvig), Nr ref.: 518227-LLP-1-2011-1-ES-Grundtvig-GMP; uczestnicy projektu: Hiszpania, Włochy, Litwa, Bułgaria, Węgry, Finlandia, Polska (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie). Wartość projektu: 396 043 EURO, udział AJD w projekcie: 39 973 EURO.  Instytucja koordynująca: Universitat Jaume I Castellon (Hiszpania). Czas trwania: 01.11.2011 – 31.01.2014. Charakter udziału: zatrudnienie na stanowisku  badacza – naukowca od 5.11.2012 do 31.01.2014.

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych: Międzynarodowa sieć badawcza GESITI: “An Evaluation of the management of the Information Systems (IS) and Technologies (IT) in Hospitals”; Koordynator sieci badawczej prof. Antonio José Balloni, The Center for Information Technology Renato Archer (CTI) – Brazylia.; charakter udziału: dyrektor generalny sieci GESITI  na terenie województwa śląskiego.

Pobyty i staże naukowe w ośrodkach zagranicznych: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,Chachapoyas, Peru, 8–19.03.2013; School of Social Sciences and Languages, University VIT, Vellore- Chennai, Indie oraz Acharya Nagarjuna University, Nagar, Indie, 9–21.03.2014; Departamentul de Didactica Stiintelor Exacte Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea Babes-Bolyai, Romania, 10–17.10.2013 i 14.05–31.05.2016.

Staże programu LLP ERASMUS (LLP ERASMUS+):  Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Reims, France (2009, 2012, 2013, 2014) i Departamentul de Didactica Stiintelor Exacte Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea Babes-Bolyai, Romania, Cluj-Napoca (2015).

Recenzent w czasopiśmie Phronésis z listy ERIH plus, ISSN 1925-4873;  siedziba czasopisma: Université de Sherbrooke,  Kanada.

Członek towarzystw naukowych : AMSE/AMCE/WAER - Association des Sciences de l’Éducation/World Association for Educational Research (Francja); L’AECSE - Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l’Éducation (Francja); SSRE - Société Suisse pour la Recherche en Éducation (Szwajcaria).

 

 

 Opracowała: Małgorzata Piasecka