dr Katarzyna Zalas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Katarzyna ZALAS

  • doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;
  • adiunkt w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Humianistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Kontakt

k.zalas@ajd.czest.pl

 

Zainteresowania badawcze:

  • Historia oświaty w przestrzeni lokalnej
  • Szkolnictwo mniejszościowe na ziemiach polskich w Polsce w XIX i XX wieku

 

Publikacje:

Zalas K., Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1918-1939. Zarys problematyki, Prace Naukowe GWSP. Pedagogika” 2011, t. III.

Zalas K., Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Pedagogika” 2012, t. XXI;

Zalas K., Działalność Opieki Szkolnej przy Publicznej Szkole Powszechnej nr 22 w Częstochowie w latach 1919-1928, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Pedagogika” 2013, t. XXII.

Zalas K., Wartości wychowawcze Publicznej Szkoły Powszechnej nr 13 w Częstochowie w latach 1921-1939. Zarys problematyki, [w:] Edukacja i współczesność. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rędzińskiemu, Częstochowa 2013.

Zalas K., Szkolnictwo specjalne w Częstochowie w okresie międzywojennym. Zarys problematyki, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński” 2014, t. XVI.

Zalas K., Warunki lokalowe Publicznej Szkoły Powszechnej nr 9 w Częstochowie w latach 1918-1939, Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Pedagogika” 2014,  t. XXIII.

Zalas K., Żeńskie Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie w latach 1914-193. Zarys organizacji, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Rocznik Polsko-Ukraiński” 2015, t. XVII.

Zalas K., Działalność Sekcji Wsparć Niezamożnej Młodzieży Szkolnej w Częstochowie w latach 1916 – 1925. Zarys problematyki, „Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2015, t. XXIV.

 

Prowadzone przedmioty:

  • Pedagogika porównawcza
  • Andragogika

 

Opracowała: Katarzyna Zalas