dr Beata Łukasik

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Beata Łukasik, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Podstaw Pedagogiki

Rozwój naukowy – wykształcenie:

2004 r. -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych,  stopień  doktora  nauk  humanistycznych  w  zakresie pedagogiki
1989-1994 r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, tytuł magistra

Zainteresowania naukowe – badawcze:

Kulturowe podstawy edukacji
Innowacje pedagogiczne ; Rozwój aktywności twórczej  ucznia/studenta
Nauczycielski profesjonalizm; Podmiotowe uwarunkowania wejścia nauczyciela w konflikt z zastanymi uregulowaniami świata kultury; Refleksja w zawodzie nauczyciela

Wykaz najważniejszych publikacji:

Łukasik, B.(2006)., Rozwijanie  uzdolnień twórczych dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
Adamska- Staroń M., Piasecka M., Łukasik B. (2007), Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje.  Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Łukasik B., Adamska- Staroń M., Piasecka M., (2009), Twórcze myślenie. Kreatywny student i nauczyciel, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
Janukowicz M.,  Łukasik B. (2013), Nauczyciel w nurcie edukacji nowoczesnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.

Inne informacje:

Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2015/2016 : Pedeutologia, Teoretyczne podstawy kształcenia

 

Opracowała: Beata Łukasik