dr Anna Warzocha

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Anna Warzocha

e- mail: a.warzocha@ujd.edu.pl

Wykształcenie: doktor nauk humanistycznych, magister pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka dla Nauczycieli, kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania w oświacie, kursu z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w nauczaniu różnych przedmiotów oraz z zakresu coachingu, kursu dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), kursu trenerskiego systemu Edukacja przez ruch.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół obszarów i zagadnień związanych z literaturą adresowaną do dzieci i jej praktyką, organizacją procesu komunikacji literackiej młodszych uczniów w kontekście kulturowo – cywilizacyjnym. Wychowanie do lektury oznacza w takiej perspektywie starania o zainteresowania czytelnicze jako elementu nastawionego na rozwijanie krytycznego myślenia uczniów i gotowości do zajmowania otwartej, rozumnej postawy wobec ludzi i świata. Wymaga koncentracji na budowaniu osobowości uwrażliwionej na język i stanowi podstawę do rozwijania kompetencji czytelniczych w oparciu o założenia antropologii filozoficznej (Chantal Delsol), socjologii (Margaret Archer) oraz refleksje estetyczne.

Temat rozprawy doktorskiej: Sposoby czytania przez młodsze dzieci. Wychowanie do lektury

Doświadczenie zawodowe: wieloletni doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej  i nauczyciel w szkole podstawowej i przedszkolu, Regionalny Koordynator Projektu Etyka nie tylko dla smyka w woj. śląskim, ekspert w projekcie Wspomaganie na 5 przy Urzędzie Miasta Częstochowy, Szkolny Koordynator Rozwoju Edukacji w ramach projektu Wspomagania Szkół i Placówek w Częstochowie, Interesariusz Zewnętrzny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, autor szeregu kursów doskonalących, szkoleń dla rad pedagogicznych i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, prelegent w ramach ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna, Horyzonty Edukacji Filmowej przy Ośrodku Kultury Filmowej w Częstochowie, autorka innowacji pedagogicznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej: Z komputerem przez świat i Wychowanie do lektury w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym (Odział Warszawski)

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Naukowym Edukacji Internetowej

 

Wybrane publikacje:

 1. Warzocha A. (2019): The awareness of audiovisual and cultural reality of future elementary education teachers [w:] Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. II, s. 471-480; (ISSN: 1691-5887).
 2. Regiewicz A., Warzocha A. (2018): Audiovisuality of literature. The instance of detective stories for children in developing reading competences[w:] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Science and Society, Issue 3.5, Education and Educational Research, s. 21-28; (ISBN  9786197408577).
 3. Warzocha A. (2018): Czytanie audiowizualnością. Opowieści detektywistyczne kierowane do młodszych dzieci [w:] Kryminał. Ćwiczenia z komparatystyki kulturowej, A. Regiewicz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 291-306; (ISBN 9788366107106).
 4. Warzocha A. (2018): Połączeni, ale samotni. Postawy młodszych uczniów pokolenia iGen [w:] Edukacja - Technika – Informatyka, t. 26, z. 4, s.96-111;( ISSN: 2080-9069).
 5. Warzocha A. (2018): Wczesnoszkolna tradycja i nowe media – prolegomena [w:] Pedagogika, XXVII nr 1, s. 91 -101; (ISSN 1734-185X).
 6. Warzocha A. (2017): Lektura młodszych dzieci w kulturze audiowizualnej [Younger children reading in audiovisual culture] [w:] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 89-100; (ISSN: 2353-7787).
 7. Warzocha A. (2017): Lektura szkolna w rozwoju kompetencji językowych i czytelniczych audiowizualnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym [School reading material in the development of language and reading competence of audiovisual early school child] [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 2(10) 2017, s. 81-91; (ISSN 2353-7140).
 8. Warzocha A. (2017): Zarys projektu „Wychowanie do lektury” w edukacji wczesnoszkolnej [An Outline of education project for reading in early school education] [w:] Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej, A. Klim – Klimaszewska, M. Podhajecka, A. Fijałkowska – Mroczek, wyd. AKKA, Siedlce 2017, s.142-151; (ISBN 978-83-94 1235-9-8).
 9. Warzocha A. (2016): Funkcja literatury i lektury wspólnej na starcie szkolnej edukacji sześciolatków, [The function of literature and “joint book reading activities” at the beginning of school education for the six- year- olds] [w:] Dziecko jako podmiot poznania, red. Jurkowska, D.O. Stankiewicz, M. Wojtowicz, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok s. 147 – 155; (ISBN: 978-83-943569-0-3).
 10. Warzocha A. (2016): Współczesna edukacja wczesnoszkolna a metafora, [Modern early childhood education and metaphor][w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. XXV, nr 2, 2016 s. 61- 73; (ISSN 1734-185X).
 11. Warzocha A. (2016): Wczesnoszkolne inicjacje czytelnicze w epoce mediów elektronicznych [Early education reading initiations in the era of electronic media] [w:] Tradycja – teraźniejszość – edukacji przedszkolnej i szkolnej, A. Pękala, wyd. AJD, Częstochowa 2016, s. 181- 191; (ISBN 978-83-7455-492-3)
 12. Warzocha A. (2015): Zajęcia komputerowe z elementami etyki [w:] Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, A. Łagodzka, Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015 Warszawa s. 199-207; (ISBN 9788365450456).
 13. Warzocha A. (2015): Rola baśni w adaptacji szkolnej sześciolatka, [w:] Biuletyn Edukacyjny nr 2/2015 (34), s.7-10; (ISSN 1643-1219).
 14. Warzocha A. (2016): Młodszy uczeń szkolny a dobór literatury [w:] Biuletyn Edukacyjny nr 1/2016 (35), s. 35-37; (ISSN 1643-1219).
 15. Warzocha A. (2016): Myślenie metaforyczne dziecka w wieku wczesnoszkolnym  a baśń [w:] Biuletyn Edukacyjny nr 2/2016 (36), s. 14-16; (ISSN 1643-1219).
 16. Warzocha A. (2014): O wewnątrzszkolnym monitorowaniu realizacji podstawy programowej [w:] Biuletyn Edukacyjny 25 (31); (ISSN 1643-1219).
 17. Warzocha A. (2013): Uczenie metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej – czy warto? [w:] Biuletyn Edukacyjny 21 (27); (ISSN 1643-1219).
 18. Warzocha A. (2013): Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów w młodszym wieku szkolnym [w:] Biuletyn Edukacyjny 22 (28); (ISSN 1643-1219).
 19. Warzocha A. (2012): Wykorzystanie lekcji elektronicznej i tablicy interaktywnej  w edukacji wczesnoszkolnej [w:] Biuletyn Edukacyjny 20 (26); (ISSN 1643-1219).
 20. Warzocha A. (2012): Technologia informacyjna w nauczaniu języka obcego [w:] Biuletyn Edukacyjny 20 (26) 2012; (ISSN 1643-1219).
 21. Warzocha A. (2011): WebQuest w edukacji [w:] Biuletyn Edukacyjny 19/25; (ISSN 1643-1219).

 

Opracowała: Anna Warzocha