mgr Agnieszka Borowiecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Agnieszka Borowiecka
a.borowiecka@ajd.czest.pl

Wykształcenie:
magister matematyki Uniwersytet Opolski

Zainteresowania naukowe:
- wspieranie dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w procesie uczenia się matematyki
- wpływ myślenia logicznego na proces uczenia się
- myślenie matematyczne i logiczne dzieci

Prowadzone przedmioty w roku 2019/2020:
-Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III
-Teoretyczne podstawy matematyki

Konsultacje semestr letni 2019/2020r.
- poniedziałek 1245- 1315
- środa 1315 - 1345

Wybrane publikacje:

- Rygał, G., Borowiecka, A. (2017). „Poziom logicznego myślenia dzieci w wieku 9–10 lat. Komunikat z badań”. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2/2 (10/2)/2017, ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-715,

- Grażyna Rygał, Agnieszka Borowiecka (2018) „Logiczne myślenie jako element rozwoju matematycznego dzieci.”,  Magister: reflection of primary and preprimary education in research Published and printed by Palacký University Olomouc, KĜížkovského 8, 771 47 Olomouc, the Czech Republic, 2/2018,MK 67581/2012 ISSN 1805-7152 (Print) ISSN 2571-1342,

 

Opracowała: Anna Borowiecka