dr Tomasz Prauzner

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tomasz Prauzner - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, techniki, elektroniki, BHP.

 

Tematyka prowadzonych badań naukowych w obszarach:

 • badania w zakresie badań encefalograficznych mózgu (Biofeedback), aktywności poznawczej w dydaktyce oraz metodą terapii (EEG i QEEG) w ADHD itd.;
 • wykorzystanie programów symulacyjnych i interakcyjnych w dydaktyce (np. w kształceniu technicznym), wykorzystanie aplikacji multimedialnych w pracy nauczyciela, analiza i popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia opartych na Distance Learning i Blended Learning, zastosowanie elektronicznych mediów w edukacji;
 • rozwój technologii i jej wpływ na powstanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz metod kształcenia.

 

Publikacje, działalność naukowa:

Autor dwóch skryptów dydaktycznych oraz dwóch monografii naukowych:

 • Prauzner, T. Symulacja komputerowa układów elektronicznych w programie Electronics Workbench. Wirtualne laboratorium, Wydawnictwo AJD, 2014, ISBN 978-83-7455-371-1
 • Prauzner, T. Środowisko informatyczne wspomagające edukację w zakresie oceny ryzyka zawodowego i rejestracji zagrożeń na podstawie programu komputerowego STER, Wydawnictwo AJD, 2014, ISBN 978-83-7455-425-1
 • Prauzner, T. Dydaktyczne uwarunkowania rozwijania samodzielnego myślenia i działania studentów w kształceniu technicznym, Wydawnictwo AJD, 2016, ISBN 978-83-7455-496-1
 • Prauzner T., Konstruktywizm w procesie wielostronnego kształcenia jako odpowiedź na aktualne problemy edukacji, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2018. ISBN 978-83-7455-560-9

 

 • Łącznie opublikowałem: 159 artykuły naukowe i rozdziały w monografiach, wysoko indeksowanych w bazach Web of Science, Scopus i innych.
 • Jestem recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w Polsce oraz zagranicą.
 • Byłem uczestnikiem na ponad osiemdziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.
 • W swoim dorobku posiadam wiele świadectw (dyplomów) ukończonych kursów i szkoleń z zakresu dydaktyki, technologii informacyjnej, informatyki itd.
 • Uzyskałem Certyfikat nr 2017/387 potwierdzający ukończenie szkolenia Biofeedback (EEG) I-stopnia umożliwiającego prowadzenie badań encefalograficznych z zakresu oceny aktywności mózgu.
 • Brałem udział w kolejnym szkoleniu organizowanym przez firmę NeuroStimulus na podstawie, którego otrzymałem Certyfikat nr 2018/26 ukończenia szkolenia Biofeedback pt. Analiza sygnału QEEG, uprawniający mnie do prowadzenia badań w pracowni laboratoryjnej EEG (znajdującej się na UJD w Częstochowie).
 • Posiadam certyfikat ukończenia kursu z zakresu Moodle  oraz Tutoringu.

 

Najistotniejsze funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o/Częstochowa (od 2011);
 • Redaktor Pomocniczy oraz Statystyczny czasopisma Prace Naukowe Akademii (UJD) im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna (od roku 2013 ukazujące się pod nazwą: Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa ISSN 1897-4058, ISBN 978-83-7455-298-1 (do roku 2019);
 • Autor opracowanych kierunków studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających: Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP, Techniczne środki nauczania, Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP);
 • Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowych z serii: Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne Wyzwania dla Bezpieczeństwa, UJD
 • Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP);

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 • Indywidualna nagroda IIo Rektora AJD w Częstochowie za osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz uczelni (2009);
 • Indywidualna nagroda IIIo za osiągnięcia naukowe oraz Medal Brązowy - "Za długoletnią służbę”, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski (2013);
 • Indywidualna nagroda IIIo Rektora AJD w Częstochowie za osiągnięcia naukowe, (2015);
 • 2017 - Uczestnik projektu patentu na wynalazek: „Adsorpcyjne urządzenie chłodnicze” patent wsparty w ramach projektu pt. Inkubator Innowacyjności+. Projekt został pozytywnie oceniony przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD oraz przyjęty i zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2018 otrzymany srebrny medal za innowacyjny projekt „Złoże adsorpcujące o cylindrycznej konstrukcji” od National Research  Council of Thailand na międzynarodowej wystawie wynalazków w Bangkoku: „Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX 2018), (praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inż. J.Krzywańskiego, prof. UJD)
 • 2018 roku po raz drugi, otrzymany srebrny medal (za pracę zbiorową pod kierunkiem dr hab. inż. J.Krzywańskiego, prof. UJD opracowanego patentu pt: The prototype of cylindrical adsorption bed construction in the adsorption chiller) na IWIS 2018 (Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show). To największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje.)

 

Współpraca naukowo-dydaktyczna

 • Wielokrotny uczestnik wymiany nauczycieli akademickich na podstawie umowy wzajemnej współpracy pomiędzy UJD w Częstochowie a Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) w ramach Programu Erasmus STA w latach: od 2013 - 2020

 

Udział w badaniach naukowych oraz projektach unijnych:

 • Członek projektu badawczego DS/IETIB/14/2011 nt. Technologie informacyjne w procesach komunikowania i przepływu informacji (2011);
 • Członek projektu badawczego DS/IETIB/49/2012 nt. Czynniki informacyjne, techniczne i ludzkie determinujące sytuację kryzysowe (2012);

 

Kierownik projektów badawczych w latach 2013-2019:

 • Autor projektu badawczego DS/IETB/121/2013 nt. Opracowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich opartych na symulacji komputerowej oraz współczesnych technologiach informacyjnych w edukacji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, 2013-2014;
 • Autor projektu badawczego DS/WMP/6020/214 nt. Opracowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich opartych na symulacji komputerowej oraz współczesnych technologiach informacyjnych w edukacji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, kontynuacja projektu w latach, 2014-15;
 • Autor projektu badawczego DS/WMP/5096/2015 nt. Opracowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich opartych na symulacji komputerowej oraz współczesnych technologiach informacyjnych w edukacji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, kontynuacja projektu w latach, 2015-2016;
 • Autor projektu badawczego DS/WMP/6061/2016 nt. Badanie aktywności poznawczej studentów w świetle aktualnej strategii nauczania modelowania symulacyjnego na przykładzie kształcenia technicznego.
 • Autor projektu badawczego DS/WMP/5024/2017 nt. Badanie aktywności poznawczej studentów w świetle aktualnej strategii nauczania modelowania symulacyjnego na przykładzie kształcenia technicznego.
 • Autor projektu badawczego DS/WMP/6023/2018 nt. Badanie aktywności poznawczej studentów w kształceniu technicznym.