dr Irena Jarzyńska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

dr Irena Jarzyńska

 

i.jarzynska@ujd.edu.pl

 

Dyżury:

środa: 10.00 – 11.00, W-711

 

Wykształcenie

- doktor nauk przyrodniczych

- mgr biologii

 

Zainteresowania naukowe:

- edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych

- edukacja ekologiczna  społeczeństwa,,

- aktywne metody nauczania przyrody w placówkach oświaty;

- turystyka i ochrona przyrody w regionie częstochowskim.

 

Przynależność do organizacji:

- Liga Ochrony Przyrody, oddział Częstochowa

- PTTK, oddział Częstochowa

- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, oddział Częstochowa 

 

Wybrane publikacje:

I. JARZYŃSKA,Teachers activity in the process of ecological education, ( w:) Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ruzomberok, Wyd. Verbym, Ruzomberok 2013, s. 58-72, ISSN: 1336-2232.

I. JARZYŃSKA, Kształtowanie zdrowego, aktywnego i ekologicznego stylu życia dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Edukacja Jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2013, s. 185-196. (ISBN:978-83-61991-60- 1).

I. JARZYŃSKA, Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozaszkolnych, w: Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas 2014 ,s.377-385. ( ISBN:978-83-61991-60-1).

I. JARZYŃSKA, Wycieczka i jej miejsce w poznawaniu środowiska przyrodniczego przez dzieci 6-letnie, w: Sześciolatek w szkole, red. A. Szafrańska, Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2014, s.187-201,( ISBN: 978-83-7571-305-3).

I.JARZYŃSKA, Projekty edukacyjne o tematyce kulinarnej dla dzieci i młodzieży jako forma działań profilaktyczno – wychowawczych nauczycieli, w: Nauczyuciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacujnych. Wspólczesne wyzwania, red. U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner,  Kraków 2014, s.193-20.5. ( ISBN; 978-83-64275-784-6).

I. JARZYŃSKA, Wychowanie zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej, w: Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka, red. J. Juszczyk-Rygałło, Częstochowa: AJD 2015, s. 161-171, (ISBN 978-83-7455-474-90).

I. JARZYŃSKA, Uwarunkowania edukacji przyrodniczej uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej”, w: Tradycja-teraźniejszość-przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red., A. Pękala, A. Leszcz-Krysiak, Częstochowa: AJD 2016, s. 57-68, (ISBN 978-83-7455-492-3).

I. JARZYŃSKA,  Lokalne środowiska przyrodnicze jako miejsce nabywania wiadomości i umiejętności dzieci w młodszym wieku szkolnym, w: „Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, t. XII, Sosnowiec 2016, s. 105- 118,( ISSN: 1896-4591).

 

Opracowała: Irena Jarzyńska