O Katedrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Katedra Pedagogiki powstała 1 października 2019 roku i wchodzi w skład Wydziału Nauk Społecznych UJD. Jej działaniami od chwili powstania kieruje dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD. W skład Katedry wchodzą przede wszystkim pracownicy dwóch wygaszonych jednostek: Zakładu Podstaw Pedagogiki (Instytut Pedagogiki UJD) oraz Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej.

Zakład Podstaw Pedagogiki powstał w 2015 roku wyniku połączenia Zakładu Historii i Teorii Wychowania z Zakładem Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań. Od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku funkcję Kierownika pełnił dr Mirosław Łapot. 

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej był jednym z trzech instytutów wchodzących w skład istniejącego do 30 września 2019 roku Wydziału Pedagogicznego UJD. Funkcję Dyrektora pełniła dr Joanna Juszczyk-Rygałło.