dr Edyta Skoczylas-Krotla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DR EDYTA SKOCZYLAS-KROTLA

e.skoczylas-krotla@ujd.edu.pl

 

Dyżury:

wtorek: 9.45-10.30  tyg.3-12             

             9.45-11.15   tyg.15-18

środa:  10.00-11.30   tyg.4-12, 15

            11.30-13.00   tyg.2-12, 15-18

 sobota: 12.00-12.45 tyg.2,3,4,7,8,10,11

 

Wykształcenie:

doktor nauk humanistycznych

mgr filologii polskiej

 

Zainteresowania naukowe:

- kompetencje językowe nauczycieli i uczniów,

- wychowanie literackie i czytelnictwo w przedszkolu i w szkole podstawowej,

- kultura języka współczesnych użytkowników polszczyzny,

- instytucje kultury w edukacji.

 

Wybrane publikacje

 1. Walory dydaktyczne i wychowawcze książek kucharskich dla dzieci, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013, ss.162.
 2. Radość w procesie wychowania, Prace Naukowe AJD w Częstochowie Pedagogika 2013, t. XXII, s.105-110.                                     
 3. Edukacja i kultura w przestrzeni miasta – analiza zawartości „Niedzieli Częstochowskiej Prace Naukowe AJD w Częstochowie Pedagogika 2015, t. XXIV, s.135-143.
 4. Pamięć w książkach dla młodych czytelników - kontekst wychowawczy, Prace Naukowe AJD w Częstochowie Pedagogika 2017, t. XXVI, nr 1, 49-56.
 5. Świat wyrazów w książkach dla dzieci – aspekt poznawczy; Język polski; red. Małgorzata Cywińska; Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, Wyd. Naukowe UAM; Poznań 2016.
 6. Bedeker literacki dla dzieci jako przewodnik po świecie sztuki sakralnej; Język polski; red. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć; Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów 2016.
 7. Potencjał aksjologiczny książki A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce2017, nr 3(45), s.133-144.
 8. “In the Garden of Mary” – educational and cognitive character Catholic magazine for children. W: E. Sadowska, M. Dąsal (red.), Problemy nowoczesnej edukacji, 2017, t. VII, Częstochowa, s.345-353.
 9. Forms of participation in the culture of children in early school age, W: Science&society issue3,5. Education and educational research, volume 5, Bulgaria 2018, s.355-360.

 

Wybrane konferencje:

 1. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa, referat: Antropologia jedzenia w świetle dawnej i współczesnej literatury dziecięcej Częstochowa 2013. 
 2.  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Współczesne  wyzwania  wobec  edukacji  elementarnej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 7 maja 2018, tytuł wystąpienia: Świętość w procesie wychowania
 3.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Edukacja-Technika-Informatyka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 24–26 września 2018, tytuł wystąpienia: Podnoszenie wiedzy technicznej i informatycznej uczniów poprzez lekturę czasopisma „Mały Gość Niedzielny”

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na uczelnie w Czechach, Niemczech, na Słowacji

 

Opracowała: Edyta Skoczylas-Krotla