dr hab. Aleksandra Siedlaczek - Szwed, prof. UJD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dr hab. prof. UJD  Aleksandra Siedlaczek-Szwed

https://orcid.org/ 0000-0002-1934-3535

 

Department of Pedagogy, Faculty of Social Sciences

Jan Dlugosz University in Czestochowa

Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa, Poland

e-mail: a.siedlaczek-szwed@ujd.edu.pl

                                                           

Aleksandra Siedlaczek-Szwed, dr hab. prof. UJD, pedagog, logopeda, neurologopeda, pracuje na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Obszar zainteresowań naukowych stanowią pedagogiczne i logopedyczne aspekty edukacji, nauczania i wychowania. Jest autorką i współautorką wielu monografii oraz publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Opracowała: Aleksandra Siedlaczek-Szwed