Zjazd Historyków Oświaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2019

W dniach 13-15.10.2019 roku dr Katarzyna Zalas i dr Mirosław Łapot wzięli udział w I Zjeździe Historyków Wychowania pod hasłem " Polskie Tradycje Akademickie".


Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbyła się w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Była miejscem prezentacji wyników badań, a także wymiany doswiadczeń, dyskusji i naukowej refleksji. Kolejny zjazd, jak uchwalono na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, odbędzie się za 4 lata w Krakowie.

 

Opracowała: Katarzyna Zalas