Konferencja we Lwowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2019

W dniach 24-25 października 2019 roku w Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie (Ukraina) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Theoretical and Practical Aspects of Creation of Educational Space at the Institutional Level: Global and Local Dimensions.

Udział w niej wzięli pracownicy Katedry Pedagogiki UJD: dr hab. Paweł Zieliński, prof. UJD, dr Katarzyna Zalas, dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska, dr Mirosław Łapot oraz dr Karol Motyl. Partycypacja w tym naukowym wydarzeniu jest owocem wieloletniej współpracy pracowników Katedry Pedagogiki UJD z pracownikami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie został założony przez Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska a do 1940 nosił nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza. Jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i czwartym najstarszym uniwersytetem założonym na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Współcześnie to jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

 

Opracował: Karol Motyl