Konferencja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2019

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską

 W dniu 30.05. 2019 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XII Częstochowskich Dni Rodziny oraz Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przewodniczącą obrad była dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJD oraz dr Elżbieta Napora.

Organizatorkami konferencji były: dr Izabela Wrona-Meryk, dr inż. Wioletta Sołtysiak, dr Monika Adamska-Staroń

PLAKAT 

W konferencji uczestniczyło 75 osób, w tym 11 prelegentów. Wśród referujących byli zarówno praktycy spotykający się, z tytułu wykonywanego przez siebie zawodu,  z problemem alienacji rodzicielskiej, jak i naukowcy podejmujący w badaniach własnych tematykę prawną czy też psychologiczno-pedagogiczną rodziny.

 Referaty wygłosili: Zbigniew Matyszczak (inicjator Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa), dr Magdalena Piekorz (Dyrektor Artystyczny Teatru im. A. Mickiewicza
w Częstochowie), Anna Cencora (Wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sędzia Sądu Rejonowego), mgr Grzegorz Kozera (Wiceprzewodniczący  Krajowej Rady Kuratorów,  Kurator Okręgowy), asp. szt. Marcin Machnik (Wydział Prewencji KMP Częstochowa), mgr Eliza Krzak (psychoterapeutka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor pracy socjalnej). Naszą Uczelnię reprezentowały dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska (Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki; Zakład Podstaw Pedagogiki), dr Elżbieta Napora (Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), dr Elżbieta Kornacka-Skwara (Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa), dr Monika Bartnik (Z-ca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania ds. Dydaktyki, Wydział Filologiczno-Historyczny), dr Justyna Jasińska (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii).

 Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać fragmenty powieści Katarzyny Bondy Tylko martwi nie kłamią. W sposób niezwykle przejmujący czytała je aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie Hanna Zbyryt.

 W literaturze przedmiotu alienację rodzicielską określa się m.in. jako zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem (D. Darnalla, 1997, 2014). Do najczęstszych metod alienacji rodzicielskiej zalicza się manipulowanie przekonaniami, postawami, emocjami (m. in. strachem i lękami dziecka), szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji, kierowane w kierunku poddawanego alienacji rodzicielskiej dziecka lub/i rodzica (D. Darnalla, 1997, 2014). Negatywne efekty alienacji rodzicielskiej dla relacji z drugim rodzicem mogą być różnorodne i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu. Zdarza się że dziecko jest agresywne wobec poddawanego alienacji rodzicielskiej rodzica. Odrzuca i oczernia go albo wprost przeciwnie wykazuję agresję wobec alienatora i odsuwa się od niego. Może posługiwać się słowami głównego opiekuna, jednocześnie przejmując jego przekonania lub świadomie kłamać podczas badań do celów postępowania sądowego lub w sądzie, będąc w praktyce uzależnione od podstawowego opiekuna i od środowiska w którym dziecko mieszka na stałe. Alienacja rodzicielska niejednokrotnie jest ukrywana pod płaszczykiem konfliktu lub walki rodziców, które mogą chociaż nie muszą jej towarzyszyć, co oczywiście sprzyja utrzymywaniu i eskalacji problemu, wskazuje na odpowiedzialność zbiorową oraz prowadzi do traktowania ofiary problemu jako jego sprawcy. Problematyka alienacji rodzicielskiej jest bardzo szeroka.

Wachlarz problemów związanych z alienacją rodzicielską widoczny był również w prezentowanych referatach, dzięki którym słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jak definiowana jest alienacja rodzicielska, jakie są najbardziej popularne metody alienacji rodzicielskiej, jakie są jej skutki,  jakie są sposoby radzenia sobie z alienacją oraz sposoby jej zapobiegania. Konferencja obfitowała, zatem w bardzo ciekawe, pełne różnorodnych przemyśleń, wyników badań własnych, refleksji wystąpienia oraz ważne dla podjętej problematyki dyskusje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i zaproszonych gości.

Piszą i mówią o nas:

Urząd Miasta Częstochowyhttp://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12542
Tygodnik Katolicki Niedzielahttp://tv.niedziela.pl/film/2665/Nie-pytaj-kogo-kocham-bardziej
Telewizja ORIONhttp://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=27540
Telewizja ORION: http://www.tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=27573                                 Telewizja NTL Radomsko: https://pl-pl.facebook.com/tvntl/videos/2282119095438785/