Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2019

ulotka 1

W ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które odbyły się 22.03.2019 roku, zaprezentowana została propozycja kierunku studiów "Pedagogika międzykulturowa z mediacją", opracowana przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki.  

Kierunek powstał w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W programie studiów przewidziano zajęcia prowadzone przez naukowców z zagranicy, m.in. przez specjalistów z Ukrainy. Możliwa będzie także realizacja praktyk zawodowych w naszych szkołach partnerskich we Lwowie oraz wymiana studencka między UJD w Częstochowie i Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Opracował: Karol Motyl

ulotka 2

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty dostarczające wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej. Absolwent kierunku dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją rekomenduje się dalsze kształcenie na studiach podyplomowych bądź wybór studiów II stopnia, po których ukończeniu można podjąć pracę także w centrach i ośrodkach mediacji (po wpisie na listę mediatorów sądowych).

*Kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2019/2020 po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego