Awans naukowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

Anna Irasiak przy posterze

Decyzją Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, w dniu 15 stycznia 2019 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Karol Motyl, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Temporalny wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy strukturalizacji czasu uczniów", która odbyła się 15 stycznia 2019 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania naukowe Pana dra Karola Motyla oscylują wokół edukacyjnej analizy transakcyjnej, temporalnego wymiary szkolnej codzienności oraz graniczności, pogranicza i transgresji w edukacji. 

Opracował: Karol Motyl