Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Z wizytą na Uniwersytecie w Ostrawie

W dniach 10-14 lutego 2020 roku pracownicy Katedry Pedagogiki UJD - dr Katarzyna Zalas i dr Karol Motyl - przebywali z wizytą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy).

Pobyt odbył się w ramach programu Erasmus+, który oferuje pracownikom badawczo-dydaktycznym możliwość wyjazdy do zagranicznych uniwersytetów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. W prowadzonych wykładach i ćwiczeniach dr Katarzyna Zalas skupiła się na wyjaśnianiu specyfiki polskiego systemu oświaty oraz jego reformach, natomiast dr Karol Motyl przedstawiał założenia analizy transakcyjnej z uwzględnieniem komunikacji edukacyjnej. Pracownicy zostali także poproszeni o przygotowanie dla studentów z zagranicy studiujących w ramach programu Erasmus+ zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej w Polsce z uwzględnieniem problemów i wyzwań kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju. Pobyt na Uniwersytecie w Ostrawie wiązał się także z licznymi spotkaniami, m. in. z doc. PhDr. Josefem Malachem, CSC., Kierownikiem Katedry Pedagogiki i Andragogiki, z pracownikami badawczo-dydaktycznymi Wydziału a także z koordynatorami programu Erasmus+.

 

Opracował: Karol Motyl

17 lutego 2020

Czytaj więcej o: Z wizytą na Uniwersytecie w Ostrawie

Nagroda dla dr Anny Irasiak

 

30 stycznia 2020, w czwartkowy wieczór, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, odbyło się doroczne spotkanie członków i sympatyków Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w KPPP „Lewiatan”. Wśród zaproszonych ponad stu osób byli m.in. Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, rektorzy, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza - prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Politechniki Częstochowskiej - prof. dr hab. Norbert Sczygiol, radni, samorządowcy z ościennych gmin, a przede wszystkim częstochowscy przedsiębiorcy.

 

  

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Organizacji, które tradycyjnie wręczono w ośmiu kategoriach. W kategorii „Nauka - lepsza przyszłość” uhonorowane zostały osiągnięcia Pani dr Anny Irasiak z Katedry Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UJD. Pozostali laureaci to Pani Jadwiga Wiśniewska - posłanka do Parlamentu Europejskiego (Osobowość roku), Pan Jakub Błaszczykowski - wybitny sportowiec, filantrop, założyciel fundacji Ludzki Gest (Pomagam, bo chcę), Pan Dariusz Pomada - wójt gminy Mykanów (Dobry gospodarz), Pan Krzysztof Rembiszewski - dyrektor w firmie Lavoro Sp. z o.o. (Częstochowska przedsiębiorczość razem), Pan Stanisław Dzwonnik - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie (Szkoła z przyszłością), Firma Consonni Sp. z o.o. Sp. kom.- nagrodę odebrał prezes Pan Zdzisław Bartelak (Firma z klasą) i Pan Dariusz Jadczyk - częstochowski członek Rady Głównej KPPP „Lewiatan” (Pro domo sua).
Nagroda dla dr Anny Irasiak została przyznana „za budowanie kompetencji osobistych i stworzenie warsztatu naukowego służącego poszukiwaniu sposobów umożliwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu zawodowym, religijnym i osobistym nieomal bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności”.
W przedstawionym uzasadnieniu przyznania nagrody Pani dr A. Irasiak wskazano kilka wątków. Profesjonalizm laureatki, jej ciągłe doskonalenie poprzez kolejne studia podyplomowe i liczne kursy; kompetencje są, zdaniem członków Kapituły Nagród ROP, fundamentem skuteczności i efektywności, a w przypadku pracy z ludźmi świadectwem odpowiedzialności. Dostrzeżono pracę społeczną nagrodzonej, to, że umożliwia wielu osobom niesłyszącym załatwianie złożonych spraw administracyjnych czy udział w tradycyjnych ceremoniach i uroczystościach religijnych. Podkreślono też znaczenie systematycznych badań prowadzonych przez dr A. Irasiak dla poszukiwania sposobów czy wręcz tworzenia technologii wsparcia osób niesłyszących w ich staraniach o przełamanie barier ograniczających możliwości prowadzenia życia, jakie jest udziałem osób niedotkniętych niepełnosprawnością. Ta ostatnia kwestia pojawiła się w dwóch wymiarach - czysto humanistycznym, ale także praktycznym. Pełne uczestnictwo osób niesłyszących we wszelkich przejawach życia społecznego ma także wymiar gospodarczy. Ta wcale niemała grupa osób może ofiarować swe talenty gospodarce jako pracownicy, których brak przez lata ograniczał będzie nasze możliwości rozwojowe, a także jako przedsiębiorcy mający atut lepszego rozumienia specyficznych potrzeb osób zmagających się z ograniczeniami. Badania Pani dr Anny Irasiak uznano za otwierające możliwości modyfikacji środowiska społecznego w kierunku sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu.
Regionalna Organizacja Pracodawców swoje nagrody przyznaje od lat, jednakże po raz pierwszy wyróżniono osobę związaną z naszym Uniwersytetem. Tym większe gratulacje należą się Pani dr Annie Irasiak.


Opracowała: Małgorzata Piasecka

 

 

4 lutego 2020

Czytaj więcej o: Nagroda dla dr Anny Irasiak

Katedra Pedagogiki UJD na Śląskim Festiwalu Nauki

W dniach 25-27 stycznia 2020 r. odbył się 4. Śląski Festiwal Nauki Katowice. W tym jednym z największych w Europie wydarzeń popularyzujących naukę udział wzięli pracownicy Katedry Pedagogiki UJD. Warto zaznaczyć, że festiwal współorganizowało 7 uczelni z województwa śląskiego a liczba odwiedzających przekroczyła 50 000 osób.

Propozycje zgłoszone przez Pracowników naszej Katedry spotkały się w dużym zainteresowaniem podczas festiwalu. W wydarzeniu tym:

  • dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał przygotowała warsztat "Czarodziejsko o matematyce – gry i zabawy"
  • dr Mirosław Łapot wygłosił wykład "Wielokulturowe dziedzictwo Lwowa"
  • dr Anna Irasiak przygotowała warsztat "Poznajmy się - w języku migowym"
  • dr Tomasz Prauzner (z dr. Arturem Golą) przygotował stanowisko pokazowe "Badania QEEG – metoda aktywności bioelektrycznej kory mózgowej"
  • mgr Agnieszka Borowiecka przygotowała warsztat "Roboty LEGO"

Koordynatorem merytorycznym Ślaskiego Festiwalu Nauki Katowice był dr Karol Motyl.

 

Opracował: Karol Motyl

28 stycznia 2020

Czytaj więcej o: Katedra Pedagogiki UJD na Śląskim Festiwalu Nauki

Seminarium naukowe Katedry Pedagogiki

W dniu 22.01.2020 r. odbyło się zebranie Katedry Pedagogiki UJD. Połączone ono było z seminarium naukowym, w ramach którego wykład pod tytułem Przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Słowacji wygłosiła Pani doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.

Pani Profesor Renáta Bernátová jest pracownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Spotkanie było okazją do poznania obszarów badawczych w zakresie katedr Uniwersytetu Preszowskiego i możliwością nawiązania współpracy naukowej.

 

Opracował: Karol Motyl

23 stycznia 2020

Czytaj więcej o: Seminarium naukowe Katedry Pedagogiki

Szkolenie dotyczące publikowania w najwyżej indeksowanych czasopismach naukowych

W dniu 8 stycznia 2020 r.  odbyło się kolejne zebranie Katedry Pedagogiki. Miało ono charakter szkolenia, gdyż umożliwiło pozyskanie praktycznych wskazówek dotyczących publikowania w najwyżej indeksowanych czasopismach naukowych i rozpoznawania drapieżnych wydawców.

Szkolenie poprowadził prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Pełnomocnik Dziekana WSE UAM ds. baz danych czasopism naukowych. Omówione zostały bardzo istotne wątki, między innymi: Scopus, WoS czy Lista Czasopism MNiSW?; O co chodzi w tej liście?; Gdzie mamy publikować?; Kto i co publikuje w najwyżej indeksowanych czasopismach?; Jak działają systemy najlepszych czasopism?; Jak odpowiedzieć na recenzje?; Jak rozpoznać, że wydawca jest drapieżny?

 

Opracował: Karol Motyl

8 stycznia 2020

Czytaj więcej o: Szkolenie dotyczące publikowania w najwyżej indeksowanych czasopismach naukowych

Zebranie Katedry

W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyło się drugie zebranie Katedry Pedagogiki.

W jego ramach dr Tomasz Prauzner wystąpił z prelekcją Badanie aktywności poznawczej studentów w kształceniu technicznym, która zainaugurowała cykl seminaryjnych spotkań naukowych Katedry.

 

Opracował: Karol Motyl

11 grudnia 2019

Czytaj więcej o: Zebranie Katedry

Konferencja we Lwowie

W dniach 24-25 października 2019 roku w Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie (Ukraina) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Theoretical and Practical Aspects of Creation of Educational Space at the Institutional Level: Global and Local Dimensions.

Udział w niej wzięli pracownicy Katedry Pedagogiki UJD: dr hab. Paweł Zieliński, prof. UJD, dr Katarzyna Zalas, dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska, dr Mirosław Łapot oraz dr Karol Motyl. Partycypacja w tym naukowym wydarzeniu jest owocem wieloletniej współpracy pracowników Katedry Pedagogiki UJD z pracownikami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie został założony przez Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska a do 1940 nosił nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza. Jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i czwartym najstarszym uniwersytetem założonym na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Współcześnie to jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

 

Opracował: Karol Motyl

28 października 2019

Czytaj więcej o: Konferencja we Lwowie

Zjazd Historyków Oświaty

W dniach 13-15.10.2019 roku dr Katarzyna Zalas i dr Mirosław Łapot wzięli udział w I Zjeździe Historyków Wychowania pod hasłem " Polskie Tradycje Akademickie".


Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbyła się w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Była miejscem prezentacji wyników badań, a także wymiany doswiadczeń, dyskusji i naukowej refleksji. Kolejny zjazd, jak uchwalono na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, odbędzie się za 4 lata w Krakowie.

 

Opracowała: Katarzyna Zalas

24 października 2019

Czytaj więcej o: Zjazd Historyków Oświaty

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

logo dziesiątego zjazdu pedagogicznego

W dniach 18 – 20 września 2019 w Warszawie odbył się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Główne hasło zjazdu „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii" miało skłonić do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski i świata.

Idea tego przedsięwzięcia zdaje się być znakiem czasu związanym z kryzysem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć. Uczestnicy Zjazdu przez aklamację przyjęli stanowisko, będące apelem do polskich władz o podjęcie działań w celu zakończenia sytuacji kryzysowej w oświacie.

W Zjeździe udział wzięli pracownicy Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD. W ramach sekcji prowadzonej przez prof. dra hab. Krzysztofa Rubachę oraz prof. dra hab Dariusza Kubinowskiego "Metodologia badań humanistycznych i społecznych" dr hab. Małgorzata Piasecka zaprezentowała referat "(Geo)poetyka marzenia. Odkrywać drogi - zmieniać świat - przekraczać siebie". Dr hab. Paweł Zieliński wygłosił referat "Ewolucja szkoły konfucjańskiej" w ramach sekcji "Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne", moderowanej przez prof. dra hab. Mirosłąwa M. Szymańskiego oraz prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego. W ramach sekcji "Młodzież, uczeń, student, słuchacz" prowadzonej przez prof. dr hab. Marię Czerepaniak-Walczak oraz prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską swóje wystąpienie wygłosiła dr Anna Irasiak ("Tutoring jako forma wsparcia w budowaniu własnej tożsamości studentów na drodze stawania się nauczycielami") oraz dr Karol Motyl ("Strukturalizacja czasu uczniów liceum w przestrzeni szkoły - komunikat z badań"). 

Źródło: https://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/

 Opracował: Karol Motyl

 

22 września 2019

Czytaj więcej o: X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Sukces naukowy

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Małgorzata Piasecka – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki  w strukturze Instytutu Pedagogiki UJD uchwałą Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Podjęta uchwała o przyznaniu habilitacji jest zbieżna z jednoznacznie pozytywnymi konkluzjami zawartymi w trzech recenzjach, a także czterech opiniach pozostałych członków Komisji Habilitacyjnej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy, w tym główne osiągnięcie w postaci monografii zatytułowanej O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady (Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018, ss. 556) oraz pozostałe osiągnięcia naukowe obejmujące ponad 40 publikacji uznano za znaczący i nowatorski wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika. Bardzo wysoko oceniono warsztat metodologiczny dr hab. Małgorzaty Piaseckiej oraz dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym liczne referaty wygłoszone na kongresach i konferencjach zagranicznych, staże naukowe oraz udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym. Podkreślono wysoką aktywność zawodową dotyczącą działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Oceniona dysertacja habilitacyjna i dorobek naukowy wpisują się  w rozwój pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania, historii myśli pedagogicznej, a także innych subdyscyplin pedagogiki, jak pedagogika kultury.

Artykuł recenzyjny autorstwa dr hab. prof. APS Jarosława Gary dotyczący monografii wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym Małgorzaty Piaseckiej ukaże się w przygotowywanym numerze czasopisma "Przegląd Pedagogiczny" w dziale "Dyskusje i polemiki". Poniżej fragment.

„Książka O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady bez wątpienia należy do prac spod znaku ambitnych, a jej Autorka w ogólności posiada szerokie horyzonty i aspiracje intelektualne. Praca ma charakter erudycyjny. Autorka odznacza się rozległymi horyzontami poznawczymi, wyrażającymi się zarówno w dużej świadomości epistemologicznej, jak i metodologicznej w obszarze przedmiotowego pola własnych zainteresowań badawczych. Autorka dysponuje również bardzo dobrym warsztatem językowym, który bez wątpienia można traktować jako wysoko rozwinięte i opanowane instrumentarium naukowej eksploracji i eksplikacji zagadnień, które mają charakter tak deliberatywny, jak i dyskursywny. […].

Książka Małgorzaty Piaseckiej stanowi niekwestionowany autorski wkład, otwierając nową heurystyczną perspektywę na forum współczesnych dyskursów edukacyjnych, która niesie ze sobą potencjał inicjujący/pobudzający/ożywiający dla polemiki wokół edukacyjnych znaczeń fenomenu marzeń oraz związanych z tym interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych kontekstów problemowych. Z tego też względu, zarówno badawcza konceptualizacja jej zasobów teoretycznych, jak i zoperacjonalizowana metodologicznie eksplikacja problematu edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów jako uniwersalizmu (nie)dokończenia zasługuje na dostrzeżenie, docenienie i uznanie […]".

Opracowała: Małgorzata Piasecka

22 lipca 2019

Czytaj więcej o: Sukces naukowy

Nowy kierunek studiów

ulotka 1


Serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunku

"PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ"

studia 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne
o profilu praktycznym

Jedyny taki kierunek w Polsce!

Zapisz się już dziś:
https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

Opracował: Karol Motyl

9 lipca 2019

Czytaj więcej o: Nowy kierunek studiów

Konferencja

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską

 W dniu 30.05. 2019 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XII Częstochowskich Dni Rodziny oraz Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przewodniczącą obrad była dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJD oraz dr Elżbieta Napora.

Organizatorkami konferencji były: dr Izabela Wrona-Meryk, dr inż. Wioletta Sołtysiak, dr Monika Adamska-Staroń

PLAKAT 

2 lipca 2019

Czytaj więcej o: Konferencja