HOME

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE.

ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI

ISSN 2391-8594

 Czasopismo znajduje się w częsci B wykazu czasopism MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r. z przydzielonymi 5 pkt. za umieszczony w nim artykuł naukowy.

Periodyk ukazuje się raz w roku i zawiera artykuły zgrupowane w trzech działach: Historia, Kultura, Pedagogika

Wersją referencyjną (pierwotną) Rocznika Polsko-Ukraińskiego jest wersja papierowa.Następna strona: REDAKCJA