Witamy!

Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON)


Powrót: LINK


Student z niepełnosprawnością ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. Poniżej znajduje się wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością (wersja do pobrania).

Plik do pobrania: LINK