Witamy!

Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON)


Powrót: LINK


Zapraszamy do współpracy z Międzywydziałowym Kołem Pomocy i Wsparcia. Koło działa przy Pełnomocniku Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Działalność koła obejmuje między innymi: promocję i organizację wolontariatu, prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej, udział w badaniach naukowych, organizowanie seminariów, konferencji, odczytów i szkoleń.

Nasze zainteresowania dotyczą upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz działań skierowanych przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!

Więcej informacj: LINK