Aktualności

  • ISSN 1734-185X
  • http://dx.doi.org/10.16926/p.
  • Aktualny numer: tom XXVI, nr 2
  • POL-INDEX
  • BAZHUM
  • INDEX COPERNICUS
  • CEEOL
CMS - 2.2.8 - Flin Flon
 

Lista recenzentów/

 

prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski (przewodniczący Komisji Filozofii i Socjologii PAN              w Katowicach)

prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)

doc. dr Switłana Kondratjuk (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Makarenki          w Sumach)

dr hab. Ewa Kula (prof. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Ewa Wysocka (prof. na Uniwersytecie Szczecińskim)

dr hab. Jerzy Potoczny (prof. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

dr hab. Kazimierz Szmyd (prof. na  Uniwersytecie Rzeszowskim)

dr hab. Ewa Wysocka (prof. na Uniwersytecie Śląskim)

doc. Bohumil Novák Phd (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Czechy)

dr hab. Andrej Rajsky (Uniwersytet w Trnawie - Słowacja)

dr hab. Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. zw. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous page: RADA NAUKOWA/EDITORIAL BOARD  Następna strona: REDAKCJA/EDITORIAL OFFICE