Aktualności

  • ISSN 1734-185X
  • http://dx.doi.org/10.16926/p.
  • Aktualny numer: tom XXVI, nr 2
  • POL-INDEX
  • BAZHUM
  • INDEX COPERNICUS
  • CEEOL
CMS - 2.2.8 - Flin Flon
 

O czasopiśmie

 PEDAGOGIKA

(Pedagogics)

Czasopismo jest adresowane do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu,
a także do nauczycieli, pedagogów,  psychologów i innych osób zawodowo związanych z placówkami oświatowymi. Na jego łamach są publikowane  artykuły dotyczące zarówno współczesnych, jak i historycznych zagadnień myśli pedagogicznej, wychowania i oświaty. Zadaniem pisma jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Obok oryginalnych artykułów naukowych periodyk zamieszcza także inne formy wypowiedzi naukowej, takie jak: polemika, recenzja oraz sprawozdanie z konferencji.

 W aktualnym wykazie czasopism punktowanych MNiSW  periodyk uzyskał 8 punktów (lista B)

 Pedagogika jest indeksowana w polskich i międzynarodowych bazach danych: Polska Bibliografia Naukowa, Pol-Index,Bazhum,Index Copernicus oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH). Półrocznik jest dostępny na zasadzie wolnej licencji CC. Uznanie autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)

Wersją referencyjną (podstawową)  „Pedagogiki” jest wersja papierowa.


 

 

  Następna strona: AKTUALNOŚCI