Kierunki na Wydziale Pedagogicznym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2018/2019

Artykuły

Pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna
  • Dodatkowy moduł językowy dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • Coaching kariery z doradztwem
 • Geragogika
 • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (po tej samej specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
  • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł B (po innych specjalnościach ze studiów pierwszego stopnia)
  • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)
28 czerwca 2018

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3-letnie

28 czerwca 2018

Pedagogika specjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, 3 –letnie

specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu (ASD)
 • resocjalizacja niedostosowanych społecznie

 

kierunk, który oczekuje na zgodę z mnisw na utworzenie

28 czerwca 2018

Praca socjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Praca Socjalna
Spacjalności:
 • Praca z rodziną
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
 • case management
28 czerwca 2018

Psychoprofilaktyka

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Psychoprofilaktyka

Wychowanie fizyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalność:
 • nauczycielska, 
 • specjalizacja w sporcie
 • sprawność specjalna w służbach mundurowych
 • trener profilaktyki zdrowia

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugie stopnia - 2 letnie

Specjalność:
Nauczycielska
Specjalizacje:
 • nauczycielska,
 • trenerska
 • specjalizacja  w sporcie lub
 • sprawność specjalna w służbach mundurowych  lub
 • trener personalny
28 czerwca 2018

Turystyka i rekreacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
 • obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka aktywna i specjalistyczna
 • trener profilaktyki zdrowia

Fizjoterapia

Studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, 5-letnie