Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna jako kierunek!

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

teraz jako KIERUNEK !

Dnia 5 lipca 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Decyzję o nadaniu Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

uprawnienia

do prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 

Zapraszamy kandydatów do studiowania na naszym kierunku !

11 lipca 2018

Informacja od dr hab. Irena Motow

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 NIE BĘDĘ PRACOWNIKIEM WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UJD W CZĘSTOCHOWIE.

Studentów, którzy nie uzyskali zaliczeń w sesji letniej lub nie przystąpili do obrony proszę o skontaktowanie się  z dziekanatem Wydziału Pedagogicznego.

Pozdrawiam serdecznie  dr hab. Irena Motow

11 września 2018

Uwaga studenci niżej wymienionych specjalności

  • Pedagogika studia stacjonarne I stopnia, semestr 3 - Pedagogika Opiekuńcza z  Resocjalizacją – 30h PSW;
  • Pedagogika studia stacjonarne II stopnia semestr 3, Pedagogika Opiekuńcza z Socjoterapią – 30h PSW;

W semestrze zimowym 2018/2019 przedmiot swobodnego wyboru będzie realizowany przez profesora zagranicznego: prof. Veltę Lubkinę. Zajęcia zostaną zblokowane i odbędą się zgodnie z planem zajęć.

Proszę nie zapisywać się na PSW z wykorzystaniem żetonów, studenci zostaną automatycznie przypisani do w/w profesora zagranicznego.

11 września 2018

Pedagogika specjalna - rekrutacja

SzanowniPaństwo!

Rozpoczyna się rekrutacja na kierunek:

Pedagogika specjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

dodatkowe informacje:

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka 

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl, pok. 344

12 września 2018

Pedagogika specjalna

Szanowni Państwo!

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Pedagogiczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku: Pedagogia specjalna.

Gratulujemy wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie wniosku, niedługo ukaże się informacja dotycząca terminu i zasad rekrutacji na nowy kierunek.

30 sierpnia 2018

Sukces Dziekana - nasz pracownik w Komisji Sportu PKOL

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał dr hab. Eligiusza Małolepszego, prof. AJD w skład Komisji Sportu Wiejskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kadencji 2017-2021. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki podkreślił w akcie nominacyjnym, iż wspomniany okres, to czas intensywnych przygotowań sportowców do Igrzysk XXXIII Olimpiady w Tokio.

Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD jest wieloletnim pracownikiem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego (jednostka kształci m.in. na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia). Zainteresowania naukowca koncentrują się wokół sportu i jego historii. Eligiusz Małolepszy jest autorem wielu ważnych publikacji we wspomnianym temacie. Aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Oto dokument potwierdzający powołanie w skład Komisji Sportu Wiejskiego PKOl: ksp-pkol-copy-60c06972c3.pdf

http://www.olimpijski.pl/pl/108,prawa-sportowego.html

 

20 marca 2018

Egzamin z Readaptacji Społecznej

UWAGA PRZYPOMINAM !!!

STUDENCI TRZECIEGO ROKU PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ Z RESOCJALIZACJĄ

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU READAPTACJA SPOŁECZNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 LIPCA O GODZINIE 9.00 W SALI 43.

DO ZOBACZENIA IRENA MOTOW

3 lipca 2018