Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna jako kierunek!

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

teraz jako KIERUNEK !

Dnia 5 lipca 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Decyzję o nadaniu Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

uprawnienia

do prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 

Zapraszamy kandydatów do studiowania na naszym kierunku !

11 lipca 2018

Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne

W dniu 16.11.2018r(piątek) odbędą się zajęcia z przedmiotu "Wychowanie Fizyczne" dla pierwszego roku kierunek Pedagogika w godzinach od 13:00 do 15:15 w budynku przy ulicy Zbierskiego 5 sala 'Siłownia'. 

15 listopada 2018

ajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne

W dniu 16.11.2018r(piątek) odbędą się zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne dla pierwszego roku kierunek Pedagogika w godzinach od 13:00 do 15:15 w budynku przy ulicy Zbierskiego 5 sala Siłownia. 

15 listopada 2018

Odwołane zajęcia z dr Martą Motow-Czyż

W dniu dzisiejszym zajęcia z dr Martą Motow-Czyż zostają odwołane.

15 listopada 2018

Tematy prezentacji do ćwiczeń grupie WP-P-L-03, WP-P-R-03 i WP-P-L 01

Tematy prezentacji do ćwiczeń grupie WP - P - L - 03 - POZR (C1) a także grupie WP - P - R - 03 - EPW (C1) z przedmiotu " Pedagogika społeczna" od Prof. Pelekha Tematy prezentacji:

1 .Pedagogika społeczna jako subdyscyplina nauk pedagogicznych

 1. Formy i kierunki oddziaływań w pedagogice społecznej
 2. Przegląd podstawowych środowisk wychowawczych: szkoła środowiskowa czy elitarna, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne
 3. Rodzina jako środowisko wychowawcze - problemy dezorganizacji i przemiany funkcji rodziny
 4. Animacja społeczno-kulturalna jako obszar działań pedagogiki społecznej
 5. Przestrzenie społeczno-wychowawcze w społeczeństwie ponowoczesnym

 

Informację dla grup grup WP-P-L 01 (C1, C2, C3) informację o tematach prezentacji do ćwiczeń (Filozoficzne podstawy pedagogiki), od Prof. Pelekha

Wysyłam tematy prezentacji:

 1. Dylematy pedagogiki
 2. Człowiek XXI stulecia : między prawdą logiczną i fikcją kulturalną
 3. Filozofia jak jedna z podstawowych nauk pomocniczych pedagogiki
 4. Filozofia jak źródło twierdzeń dla pedagogiki
 5. Pedagogika jako weryfikator teorii i koncepcji filozoficznych
 6. Przedzałożeniowość filozoficzna teorii wychowania
14 listopada 2018

Odwołane zajęcia z mgr Anną Warzochą

W dniu 13-14 listopada 2018r odwołuje się zajęcia ze studentami prowadzonymi przez Panią mgr Anne Warzoche.

13 listopada 2018

Odbiór decyzji

Studenci Wydziału Pedagogicznego, który przyznano świadczenia pomocy materialnej proszeni są o odbiór decyzji stypendialnej w dniu 29.10.2018r.

26 października 2018