Sport i Turystyka

 
 

        ———————

     

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku

Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna.

Czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.

Referencyjną (podstawową) wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Publikowane prace dotyczą problemów badawczych, którymi

zajmują się nauki o kulturze fizycznej:

 

  • historia i organizacja kultury fizycznej,
  • społeczne i humanistyczne aspekty kultury fizycznej,
  • teoria wychowania fizycznego i sportu,
  • fizjologia i medycyna wychowania fizycznego i sportu
  • problemy zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
  • rekreacja fizyczna i turystyka

 

 

       Publikujemy prace eksperymentalne, oryginalne, przeglądowe, doniesienia

i artykuły polemiczne  w języku polskim i jezykach kongresowych,

po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

 

W wykazie czasopism punktowanych MNiSW z dnia 18  grudnia 2015 roku

,,Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Kultura Fizyczna''  uzyskały  8  punktów

 

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  ERIH PLUS

 Index Copernicus (ICV = 71.59)

  CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

  CeON (Centrum Otwartej Nauki)

   BazHum (Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych)

   Agro

Google Scholar