O czasopiśmie

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. Czasopismo ma ambicje stać się głównym forum wymiany myśli dla naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne w języku polskim, angielskim oraz innych językach obcych. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access).

Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Częstotliwość: kwartalnik

p-ISSN: 2545-3211
e-ISSN: 2657-4322

Średni czas oczekiwania od złożenia pracy do ostatecznej decyzji w bieżącym numerze: 134 dni

Misja i profil czasopisma

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe oferuje historykom kultury fizycznej, trenerom sportowym, fizjologom, specjalistom turystyki oraz pracownikom służby zdrowia multidyscyplinarną, recenzowaną platformę do dyskusji na temat historii kultury fizycznej, nauk sportowych, teorii i praktyki sportu, fizjoterapii, turystyki i rekreacji.

Zakres czasopisma obejmuje:

  •   Historię i organizację kultury fizycznej
  •   Humanistyczne i społeczne aspekty aktywności fizycznej
  •   Teorię aktywności fizycznej i sportu
  •   Fizjologię wychowania fizycznego i sportu
  •   Zdrowie i problemy zdrowotne
  •   Rekreacje ruchową i turystykę

Rys historyczny

Czasopismo posiada ponad 20letnią historię:

  •   1997 – 2004: czasopismo publikowane jako Prace Naukowe. Kultura Fizyczna (ISSN 1505-4241). Publikowane jako rocznik.
  •   2005 – Q2 2018: czasopismo publikowane jako Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna (ISSN 1895-8680). W latach  2005-2012 publikowane jako rocznik, zaś w latach 2013-2016 jako półrocznik. Od 2016 czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
  •   Q3 2018 – obecnie: czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem: Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe (ISSN 2545-3211).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

    Agro
    BazHum
    CeON (Centrum Otwartej Nauki)
    CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
    ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
    Google Scholar
    Index Copernicus (ICV = 71.39)

                             cejsh-logo