Jesteś tutaj: Start / Konferencje

Konferencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

III Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

Dnia 26 kwietnia 2017 roku odbyło się III Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki.

Pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki dr hab. Paweł Zieliński przedstawił drogę naukową, która doprowadziła go do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Następnie dr Monika Adamska-Staroń zaprezentowała wnioski swoich badań naukowych zawartych w ukończonej rozprawie habilitacyjnej pt. "Edukacyjna podróż w świat rockowych narracji".

 

9 maja 2017

Edukacja - Analiza - Transakcje. Teoria i Praktyka

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

oraz

Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania,

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,

zapraszają na:

PIERWSZĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE

Teoria i Praktyka

https://wp.ajd.czest.pl/konferencja 

Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku, drogą elektroniczną, co oznacza, że możecie Państwo uczestniczyć w niej z dowolnego miejsca, mając dostęp do sieci Internet.

Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 roku.

16 marca 2017
Czytaj więcej o: Edukacja - Analiza - Transakcje. Teoria i Praktyka
Przejdź do - Konferencja Szkoleniowa dla asystentów rodziny

Konferencja Szkoleniowa dla asystentów rodziny

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz.1860), która wprowadziła zmiany w ustawie  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późń.zm), rozszerzające zakres zadań asystenta rodziny,  Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizował 12-15 marca br w Warszawie Konferencję  Szkoleniową dla 600 asystentów rodziny, której celem było zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej  w zakresie nowych zadań.

Wykład nt. Działania asystenta rodziny według przepisów prawa zawartych w ustawie i programie „Za życiem” w kontekście dotychczasowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  wygłosiła dr hab. prof. AJD Izabela Krasiejko, która również jest współautorką podręcznika na ten temat dla asystentów rodziny.

19 marca 2017
Czytaj więcej o: Konferencja Szkoleniowa dla asystentów rodziny

II Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

Dnia 8 marca 2017 roku  o godz. 11.30 w sali 54 odbyło się II Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki.

Spotkanie przygotował Zakład Doradztwa Zawodowego. 

Asystentki mgr Wioleta Duda i mgr Marta Nowacka przedstawiły zarys metodologii swoich prac doktorskich.

Główną częścią Seminarium był wykład nt. "Kwestionariusz Ról Rodzinnych jako narzędzie do badania ról psychologicznych" wygłoszony przez dr Andrzeja Margasińskiego.

Zostały  również przedstawione projekty naukowe i inne przedsięwzięcia realizowane przez pracowników Zakładu Doradztwa Zawodowego. Spotkanie zakończyła dyskusja.

19 marca 2017

I Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

 I Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

nt. Wybrane aspekty asystentury rodziny,

odbyło się 30 listopada br. Zostało przygotowane przez dyrektor Instytutu dr hab. Izabelę Krasiejko we współpracy z pracownikami Stowarzyszenia "DLA RODZINY": mgr Lidią Zeller (prezes), mgr Sylwią Czepczor-Pawlik i Piotrem Kidawą (asystenci rodziny).

Przebieg spotkania:

1. Wspomnienie początków (wspólnie z Lidią Zeller) - badania nad implementacją podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach  do metodycznego działania asystentów rodziny oraz naszkicowanie drogi naukowej i działań społecznych powiązanych z asystenturą rodziny.

2. Zaprezentowanie cech charakterystycznych asystentury rodziny.

3. Omówienie przebiegu i wniosków z edukacyjnych badań nad działaniem – doradztwo do refleksyjnej praktyki czynnych zawodowo asystentów rodziny.

4. Zapowiedź: Badania nad wdrażaniem modelu dobrego życia (I. Obuchowskiej w oprac. E. Wysockiej) do pracy asystentów rodziny specjalistów zatrudnionych w Stowarzyszeniu DLA RODZINY.

10 grudnia 2016