Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze aktualności i ogłoszenia

Ocena pracowników

Informacje dotyczące oceny pracowników - regulamin, harmonogram oraz formularz są dostępne na stronie:

http://www.wp.ajd.czest.pl/p,106,ocena-pracownikow

Pracownicy oddają wypełniony arkusz działaności i wyników pracy nauczyciela akademickiego swojemu bezpośredniemu przełożonemu do dnia 3 marca 2017 roku.

Kierownicy Zakładów dokonują oceny oraz składają ww. arkusze w sekretariacie Instytutu Pedagogiki do dnia 7 marca 2017 roku.

8 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ocena pracowników

II Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

Dnia 8 marca 2017 roku  o godz. 11.30 w sali 54 odbędzie się II Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki.

Wykład nt. "Kwestionariusz Ról Rodzinnych jako narzędzie do badania ról psychologicznych" wygłosi dr Andrzej Margasiński.

Następnie krótko zostaną przedstawione projekty naukowe i inne przedsięwzięcia realizowane przez pracowników Zakładu Doradztwa Zawodowego.

Spotkanie zakończy dyskusja.

Zapraszamy!

7 lutego 2017
Czytaj więcej o: II Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

Projekty unijne - spotkanie informacyjne

Dnia 8.02.2017 r., o godz. 9.00 w sali 121 przy ul. Waszyngtona 4/8 odbędzie się spotkanie informacyjne         dotyczące projektów unijnych na Wydziale Pedagogicznym. 

        Tematyka spotkania:
 1. Projekty krajowe dydaktyczne PO WER NCBR 2017 
 2. Projekty regionalne – RPO WSL 2017 
 3. Program Horyzont  2020  

* Programy prac –   wyszukiwanie tematów projektów na rok 2017.
 * Profile pracowników naukowych. 
 * Instrument Twinning - współpraca międzynarodowa.

Spotkanie informacyjne poprowadzi Pan mgr Rafał Głębocki i mgr Marta Sroka.

Strona z informacjami o aktulanych projektach:  

Projekty AJD

http://tinyurl.com/projekty-AJD

7 lutego 2017
Czytaj więcej o: Projekty unijne - spotkanie informacyjne

I Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

 I Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

nt. Wybrane aspekty asystentury rodziny,

odbyło się 30 listopada br. Zostało przygotowane przez dyrektor Instytutu dr hab. Izabelę Krasiejko we współpracy z pracownikami Stowarzyszenia "DLA RODZINY": mgr Lidią Zeller (prezes), mgr Sylwią Czepczor-Pawlik i Piotrem Kidawą (asystenci rodziny).

Przebieg spotkania:

1. Wspomnienie początków (wspólnie z Lidią Zeller) - badania nad implementacją podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach  do metodycznego działania asystentów rodziny oraz naszkicowanie drogi naukowej i działań społecznych powiązanych z asystenturą rodziny.

2. Zaprezentowanie cech charakterystycznych asystentury rodziny.

3. Omówienie przebiegu i wniosków z edukacyjnych badań nad działaniem – doradztwo do refleksyjnej praktyki czynnych zawodowo asystentów rodziny.

4. Zapowiedź: Badania nad wdrażaniem modelu dobrego życia (I. Obuchowskiej w oprac. E. Wysockiej) do pracy asystentów rodziny specjalistów zatrudnionych w Stowarzyszeniu DLA RODZINY.

10 grudnia 2016
Czytaj więcej o: I Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki

Konferencja "Multiprofesjonalna pomoc dziecku i rodzinie"

Zapraszamy do udziału w konferencji współorganizowanej przez AJD - Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego dnia 9.12.2016

nt. "Multiprofesjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Zdrowie, pomoc społeczna, praca socjalna".


Konferencja składa się z dwóch części panelowych:

  •  I od 11-12.30 nt. Zmiany demograficzne w Polsce a rozwój systemu ratownictwa medycznego.
  •  II od 13-15. nt. Multiprofesjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Zdrowie, pomoc społeczna, praca socjalna.

Zasiądą w nich do dyskusji przedstawiciele nauki z Polski i z zagranicy, MOPS, PCPR, organizacji pozarządowych, sądu, studiujący u nas pracownik socjalny dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wsparcia dziecka i rodziny w bliskim sobie teoretycznie i/lub praktycznie wymiarze.

6 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Konferencja "Multiprofesjonalna pomoc dziecku i rodzinie"