Sukces naukowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2017

Paweł Zieliński – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki naszego Instytutu Pedagogiki 14 marca 2017 roku uzyskał habilitację na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 Habilitację przyznano w oparciu o opublikowaną w naszej Uczelni monografię naukową pt. Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne, Częstochowa 2015, ss. 531 oraz pozostały dorobek podoktorski, składający się z monografii oraz ponad 40 innych prac, w tym rozpraw, studiów, artykułów, recenzji, sprawozdań i haseł encyklopedycznych, a także inne osiągnięcia w zakresie naukowo-badawczym, dydaktycznym i popularyzatorskim. Problematyka podjęta w monografii habilitacyjnej stanowi kontynuację zainteresowań badawczych doktora habilitowanego, skonkretyzowanych już podczas jego studiów w ówczesnej WSP w Częstochowie i konsekwentnie rozwijanych od tamtej pory.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

O sukcesie dr hab. Pawła Zielińskiego napisał prof. Bogusław Śliwerski na swoim blogu:

http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/04/habilitowany-specjalista-w-zakresie.html#comment-form

 

Trzy pozytywne recenzje oraz jednogłośnie pozytywna opinia Komisji Habilitacyjnej otwarły drogę do awansu naukowego absolwenta naszej uczelni.

Oceniono, że jego dysertacja habilitacyjna i dorobek naukowy wpisują się w pedagogikę ogólną, teorię wychowania, pedagogikę porównawczą, ponadto w inne subdyscypliny pedagogiczne, jak pedeutologia czy historia myśli o wychowaniu. Dysertacja habilitacyjna w sposób wielostronny wprowadza do polskiej pedagogiki hermeneutyczną analizę zagadnień filozoficznych, religioznawczych i pedagogicznych zawartych w kulturach dalekowschodnich.  W ten sposób nie tylko wzbogacono pedagogikę polską o nową dla niej wiedzę o wychowaniu, samowychowaniu i kształceniu w taoizmie i konfucjanizmie, ale także zarysowano płaszczyznę możliwego dialogu międzykulturowego w oparciu o przeprowadzoną komparatystykę wartości wskazanych kultur, odkryte i opracowane przez autora analogie zawarte w ich myśli pedagogicznej. W recenzjach podkreślono znawstwo poruszanej problematyki badawczej, przydatność otrzymanych wyników badań dla rozwoju pedagogiki, a także wymiar praktyczny opublikowanych badań, dotyczący zwłaszcza obszaru edukacji międzykulturowej i wychowania dzieci imigrantów w naszym kraju.

 Recenzja monografii habilitacyjnej Pawła Zielińskiego napisana przez dra hab. Tomasza Olchanowskiego została opublikowana w: „Pracach Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2017, t. XXV, nr 1, s. 699-707.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie