Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Ważne linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Krajowe Ramy Kwalifikacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Karta praw studenta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Dla studentów i doktorantów

Eksperci Bolońscy

Polska Komisja Akredytacyjna

Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego