Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału  w roku akademickim 2017/2018:

1) 11.X.2017

2) 15.XI.2017

3) 13.XII.2017

4) 24.I.2018

5) 7.II.2018

6) 14.III.2018

7) 18.IV.2018

8) 16.V.2018

9) 13.VI.2018

10) 4.VII.2018

11) 19 lub 26.IX.2018

W przypadku spraw ważnych istnieje możliwość zwołania nadzwyczajnego posiedzenia