Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału 

dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy

 

 Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr Joanna Juszczyk-Rygałło

 

Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych

dr Anna Zasuń

 

Prodziekan ds. Studenckio-Dydaktycznych

dr Zbigniew Wieczorek

 

Kierownik Administracji Wydziału

mgr Danuta Pasieka