Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Władze Wydziału Pedagogicznego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego"

dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

 

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. prof. AJD. Daniel Kukla

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr Zbigniew Wieczorek

 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedaogicznego

mgr Danuta Pasieka