Wydział Nauk Społecznych UJD w Częstochowie

Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki