Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych 2017/2018 i 2018/2019