Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Współpraca międzynarodowa

Osoby odpowiedzialne za kontakt i koordynację w ramach Wydziału Pedagogicznego

Prodziekan ds. Studenckich:

dr Zbigniew Wieczorek, mail: z.wieczorek.ajd@gmail.com

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej:

dr Dorota Gębuś, mail: dorota.gebus@op.pl

 

Strona Akademii, poświęcona współpracy międzynarodowej:

http://www.ajd.czest.pl/36,Wspolpraca-miedzynarodowa

 

 Dział Spraw Studenckich / Cudzoziemcy:

http://www.dss.ajd.czest.pl/333,Cudzoziemcy