Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Ogłoszenia

Artykuły

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna jako kierunek!

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

teraz jako KIERUNEK !

Dnia 5 lipca 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Decyzję o nadaniu Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

uprawnienia

do prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 

Zapraszamy kandydatów do studiowania na naszym kierunku !

11 lipca 2018

Sukces Dziekana - nasz pracownik w Komisji Sportu PKOL

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał dr hab. Eligiusza Małolepszego, prof. AJD w skład Komisji Sportu Wiejskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kadencji 2017-2021. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki podkreślił w akcie nominacyjnym, iż wspomniany okres, to czas intensywnych przygotowań sportowców do Igrzysk XXXIII Olimpiady w Tokio.

Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD jest wieloletnim pracownikiem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego (jednostka kształci m.in. na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia). Zainteresowania naukowca koncentrują się wokół sportu i jego historii. Eligiusz Małolepszy jest autorem wielu ważnych publikacji we wspomnianym temacie. Aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu akademickiego.

Oto dokument potwierdzający powołanie w skład Komisji Sportu Wiejskiego PKOl: ksp-pkol-copy-60c06972c3.pdf

http://www.olimpijski.pl/pl/108,prawa-sportowego.html

 

20 marca 2018

Egzamin z Readaptacji Społecznej

UWAGA PRZYPOMINAM !!!

STUDENCI TRZECIEGO ROKU PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ Z RESOCJALIZACJĄ

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU READAPTACJA SPOŁECZNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 LIPCA O GODZINIE 9.00 W SALI 43.

DO ZOBACZENIA IRENA MOTOW

3 lipca 2018

Rekrutacja

Rejestracja kandydatów na rok akademicki 2018/2019
będzie możliwa od czerwca 2018 roku

Internetowa Rejestracja Kandydatów
(NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Informacje dotyczące rekrutacji dla CUDZOZIEMCÓW 

 

5 czerwca 2018

Sukces naszego pracownika

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska dnia 8 maja 2018 r. na podstawie art. 117 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i & 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietna 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) powołała dr Mariolę Mirowską (pracownik Wydziału Pedagogicznego) na Członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych do dnia 11 września 2022 roku.

 

opr. dr Mariola Mirowska

3 czerwca 2018

Kondolencje

Dyrektorowi Instytutu,  dr hab. prof. AJD Jackowi Wąsikowi
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Mamy
składają
Władze dziekańskie i pracownicy Wydziału Pedagogicznego

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 28.04.2018 r. o godz. 12:00
na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

27 kwietnia 2018