Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Konsultacje

12 lutego 2018

Szanowni Państwo

Podczas trwania sesji egzaminacyjnej, obowiązują godziny konsultacji tak jak w czasie semestru. Osoby, które przebywają na urlopie proszę o pozostawienie informacji o czasie nieobecności przy swoim pokoju oraz na stronie internetowej Instytutu.

Zbigniew Wieczorek

Szanowni Państwo

Podczas trwania sesji egzaminacyjnej, obowiązują godziny konsultacji tak jak w czasie semestru. Osoby, które przebywają na urlopie proszę o pozostawienie informacji o czasie nieobecności przy swoim pokoju oraz na stronie internetowe Instytutu.

Zbigniew Wieczorek