Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Pomoc materialna

31 stycznia 2018

Studenci pobierający świadczenia pomocy materialnej proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego oświadczenia, że jego sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie w semestrze letnim 2017/2018 r. W przypadku zmiany sytuacji dodatkowo student składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi ten fakt.

Termin do 20 lutego.