Wydział Pedagogiczny UJD w Częstochowie

Godziny dziekańskie - 22 grudnia 2017

21 grudnia 2017

Na Wydziale Pedagogicznym

Akademii im. J. Długosza

w Częstochowie

 

w dniu

22 grudnia 2017 r. (piątek)

od godz. 13.00

 ogłasza się

 GODZINY DZIEKAŃSKIE

  

Dziekan

Wydziału Pedagogicznego

dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD