Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyki


Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk
Skład osobowy Zakładu

-    dr Edyta Skoczylas – Krotla – Kierownik
-    dr hab. Grażyna Rygał prof. AJD
-    dr Cecylia Langier
-    mgr Agnieszka Borowiecka


Dr Edyta Skoczylas-Krotla, Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk, p. 327 
Filolog, dr nauk humanistycznych, Zainteresowania: kształcenie językowe dzieci, szeroko rozumiana kultura języka, literatura dla dzieci
Zainteresowania: kształcenie językowe dzieci, szeroko rozumiana kultura języka, literatura dla dzieci.
Wybrane publikacje:
Monografie:
1.    E. Skoczylas-Krotla, Wybrane aspekty językowo-stylistyczne twórczości Władysława Bełzy, Częstochowa 2001.
2.    E. Skoczylas-Krotla, Leksykalne wyznaczniki obrazu świata w podręcznikach do klas I-III, Częstochowa 2008.
3.    E. Skoczylas-Krotla, Język i walory edukacyjne czasopism katolickich dla dzieci, Częstochowa 2010.
4.    E. Skoczylas-Krotla, Walory dydaktyczne i wychowawcze książek kucharskich dla dzieci, Częstochowa 2013.

Redakcja monografii:
1.    Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, pod red. Marii Królicy, Ewy Piwowarskiej, Edyty Skoczylas - Krotli, Częstochowa 2007.
2.    Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. Edyta Skoczylas-Krotla, Izabela Sochacka, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012.


Artykuły i rozdziały w monografii:
1.    E. Skoczylas-Krotla, Literackie konkretyzacje przeżyć dziecięcych w wybranych utworach beletrystycznych, [w:] Vol’nočasové aktivity ako prostriedok personalnej výchovy, red. S. Juszczyk, T. Jablonský, Ružomberok 2009.
2.    E. Skoczylas-Krotla, Literacki obraz praw dziecka, [w:] Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu, red. E. Kochanowska i M. Królica, Bielsko – Biała 2009. 
3.    E. Skoczylas-Krotla, Ojczyźniano – religijny wymiar literatury dla dzieci (na przykładzie twórczości Ewy Stadtmüller), „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2009, nr 3-4.                
4.    E. Skoczylas-Krotla, Płeć i ciało w tworzywie językowych tekstów dla dzieci, [w:] Sexualities II, red D. Markowa, Nitra 2009. 
5.    E. Skoczylas-Krotla, Obraz rodziny w przysłowiach różnych narodów, Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Filologia polska. Językoznawstwo VII, Częstochowa 2010.
6.    E. Skoczylas-Krotla, Spojrzenie językoznawcy na literackie obrazy życia i śmierci w książkach dla dzieci, Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Filologia polska. Językoznawstwo VII, Częstochowa 2010.
7.    E. Skoczylas-Krotla, Wzbogacanie wiedzy i słownictwa dziecka poprzez kontakt z tekstem literackim, [w:] Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, pod red. M. Królicy, C. Langier, E. Piwowarskiej), Częstochowa 2011.
8.    E. Skoczylas-Krotla, Wybrane aspekty edukacji literacko-językowej dziecka w młodszym wieku szkolnym [w:] Somi piedagogicni citanija pamiati M.M.Darmanskowo: profiesijna kompietientnist piedagogiw w umowach rieformywania suczasnoj ocbiti, Chmielnicka humanitarno-piedagogicna akademija, Chmielnickij 2012.
9.    E. Skoczylas-Krotla, Bohater książkowy jako wzór wychowawczy w turbulentnej rzeczywistości dziecka, [w:] Edukacja w turbulentnym otoczeniu, pod red. A. Siedlaczek-Szwed, Częstochowa 2012
10.    E. Skoczylas-Krotla, Chory i choroba w warstwie leksykalnej tekstów miesięcznika „Apostolstwo Chorych”  Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Filologia polska. Językoznawstwo VIII, Częstochowa 2012.
11.    E. Skoczylas-Krotla, Miesięcznik dla dzieci „Mały Rycerzyk Niepokalanej” – język, wychowanie, edukacja [w:] Dziecko 2, pod red. E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewskiej-Kobieli, Z. Włodarczyka, Wieluń 2012.
12.    E. Skoczylas-Krotla, Stanisław Jachowicz, Julian Tuwim, Józef Ratajczak - wokół poezji dla dzieci, [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, red. A. Pękala, Częstochowa 2013.                                                     
13.    E. Skoczylas-Krotla, Radość w procesie wychowania, Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Pedagogika XXII, Częstochowa 2013.
14.    E. Skoczylas-Krotla, Wielcy ludzie na łamach wybranych czasopism katolickich dla dzieci,  [w:] Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2014.