Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Władze

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Joanna Juszczyk - Rygałło


Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Ewa Piwowarska