Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Studia Podyplomowe

Wydział Pedagogiczny
Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
tel. 34 3784 324

 

Nowe Studia Podyplomowe:

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Rusza kolejny nabór na Studia Podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w roku akademickim 2016/2017. Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Zapraszamy osoby posiadające dyplom licencjata, magistra kierunków nauczycielskich, pedagogicznych lub innych kierunków, posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Zapewniamy dobre warunki studiowania, miłą atmosferę w czasie zajęć oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Czas trwania: trzy semestry

Opłata: 1350 zł. za każdy kolejny semestr (płatne w II ratach)

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz link
- podanie o przyjęcie na studia link
- kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów (odpis dyplomu do wglądu),
- kserokopia suplementu (oryginał do wglądu),
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- 2 fotografie,
- zaświadczenie o kwalifikacjach pedagogicznych (dla osób spoza kierunków pedagogicznych czy nauczycielskich).

 

Dokumenty przyjmuje:
Sekretariat Studiów Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ul. Waszyngtona 4/8 p. 708.  pon.- pt. godz. 9.00 - 13.00
tel. 34 37 84 324