Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

odwołanie zajęć

W dniach 24-28.04.br (tj. od poniedziałku do piątku) dwołuje się zajęcia z dr Aleksandrą Kruszewską i dr Agnieszką Leszcz-Krysiak.